Bygg och anläggning

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Bygg och anläggning är en bred yrkeskategori där man kanske initialt tänker på praktiskt hantverksarbete. Idag innehåller dessa yrken höga krav på tekniskt kunnande då mycket av arbetet är automatiserat. Arbetet kan både vara praktiskt och fysiskt krävande, men också stillasittande och tekniskt krävande. Utbildningsgrad varierar från gymnasienivå till högsta akademiska utbildning. Det finns ett brett spektrum av yrkesroller. Man kan vara anställd vid stora bolag, både privata och offentliga, men även små företag med lokal anknytning. Stora bolag ställer krav på flexibilitet då man i många fall veckopendlar till arbetet som kan vara på olika platser, både i Sverige och utomlands. Vanliga arbetsplatser kan vara i privata hem med nybyggen eller renoveringar, statliga vägbyggen, fastighetsbyggen, brobyggen och fabriker. Beroende på om du är arbetare eller tjänsteman väljer du fackförbund för anställda inom Bygg och anläggning.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top