Kultur, Media & Design

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Kreativitet och förmåga att skapa ny saker företeelser är centralt för dem som jobbar inom kultur, media eller design. Det är ett brett område med många typer av arbeten, exempelvis författare, fotograf, filmare, dansare, sångare och skådespelare. Det finns stora offentliga verksamheter som efterfrågar denna typ av kompetenser, exempelvis statliga televisionen, radio, teater och opera. Även privata arbetsgivare finns i privata mediekoncerner, som tv, media, reklam eller filmbolag. Sök ett fackförbund inom kultur, media och design, som passar anställningsform och arbetsgivare, privat eller offentlig verksamhet, samt om du betraktas som arbetare eller tjänsteman.

Välja fackförbund för kultur media och design

Du älskar den kreativa processen på ditt jobb men när det blir dags för löneförhandling känner du plötsligt inte samma inspiration. Det är ganska vanligt att behöva hjälp just med saker som löneförhandling. Inte bara inom området kultur.

Om du blir medlem i ett fackförbund för kultur, media och design har du ett fantastiskt stöd för löneförhandlingen. Inte bara för att du kan få tips och råd för hur du ska gå till väga. Ett bra fackförbund har även tillgång till statistik som visar dig vad du kan kräva.

Ett fack för kultur som passar dig

Idag finns det en rad olika fackförbund som kan passa dig som jobbar inom kultur och media. För att veta om det kommer att passa dig ska du dels se på vilka behov du har men också vilka krav fackförbundet ställer.

Det kan till exempel vara så att facket är till för personer med en viss utbildningsnivå. Om du blev yrkesverksam direkt efter grundskolan behöver du ett fack för kultur, media och design som inte ställer den här typen av krav.

Vad kan du få hjälp med?

Som medlem i facket finns det flera viktiga områden som du ska få hjälp med. Det handlar inte bara om din lön. När du jobbar kreativt kan det innebära en arbetssituation som behöver anpassas för att du ska känna dig trygg och säker.

Några viktiga punkter att beakta är:

  • Kommer du att få hjälp med frågor omkring arbetsmiljö och arbetsvillkor?
  • Kan du få hjälp med ersättning om du blir arbetslös och inte omedelbart hittar en ny anställning?
  • Kan du få hjälp med vidareutbildning för att utvecklas på jobbet?

Det här är exempel på sådant som fackförbund för media och andra områden oftast erbjuder. Men varje fack är inte samma sak. En del kan erbjuda särskilda försäkringar till bättre priser såväl som lån med bättre villkor.

Stort eller litet fackförbund

Det är inte sällan så att de större fackförbunden erbjuder mer. Det kan de göra när de har hundratusentals medlemmar. Men i ett större fackförbund är det ju inte din yrkesroll som står i fokus.

Du bör undersöka att det finns gott om medlemmar som jobbar liksom du med kultur och media. Det kan du behöva när du vill få hjälp med frågor på din arbetsplats. Om förbundet har fler medlemmar från samma område har de en bättre erfarenhet av de frågor som kan tänkas dyka upp på era arbetsplatser.

Men det finns förstås också fördelar med mindre fack för kulturjobb. Dessa kan ha några tusen medlemmar, kanske mindre. Ett mindre fack kan erbjuda spetskompetens. De jobbar enbart med frågor som rör dig och andra inom samma bransch. Det är något du kan dra nytta av.

Vad kommer det att kosta?

Priset för medlemskap i facket kan variera. Större förbund kan ofta ge dig bättre priser och de kanske till och med låter dig få testa gratis i början. Om du ser att det finns fack för kultur, media och design som är gratis ska du ställa dig frågan om varför. När det beror på att du inte får ett fullgott fackligt stöd kanske det inte är värt att spara pengar på medlemskapet.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.