Kultur, Media & Design

Kreativitet och förmåga att skapa ny saker företeelser är centralt för dem som jobbar inom kultur, media eller design. Det är ett brett område med många typer av arbeten, exempelvis författare, fotograf, filmare, dansare, sångare och skådespelare. Det finns stora offentliga verksamheter som efterfrågar denna typ av kompetenser, exempelvis statliga televisionen, radio, teater och opera. Även privata arbetsgivare finns i privata mediekoncerner, som tv, media, reklam eller filmbolag. Sök ett fackförbund inom kultur, media och design, som passar anställningsform och arbetsgivare, privat eller offentlig verksamhet, samt om du betraktas som arbetare eller tjänsteman.

Sveriges mest populära fackförbund
Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta olika yrken. Kika in och se om även ditt yrke fungerar för att kunna bli medlem i Unionen.

Scroll to top