Skola & utbildning – Pedagogiskt arbete

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


De flesta som arbetar inom pedagogik arbetar av naturliga skäl inom skolan. Pedagogik är nämligen läran om lärande. Behovet av pedagoger är och kommer vara stort framleds. Lärandet pågår genom hela livet och man kan vara lärare eller pedagog till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Som pedagog har man ansvar för sina elevers utveckling. Jobbar man med yngre är man till exempel förskollärare eller grundskollärare. De lite äldre eleverna behöver gymnasielärare eller lärare på folkhögskola. Det finns även vuxenutbildningar och behov av pedagoger på privata och statliga organisationer som har interna utbildningar eller traineeprogram. Gemensamt för alla pedagogiska yrken är att det är lärande som står i centrum, och det är ett yrke som är i ständig förändring. Den tekniska utvecklingen har förändrat arbetsmetoder och viss grad kraven på lärare. Många pedagoger inom skolans värld är anställda i offentlig verksamhet, men det finns även privata arbetsgivare. Kanske hittar du ett lite nischat fackförbund för lärare eller ett bredare fackförbund som passar även för lärare.

Välja fackförbund för yrken inom skola och utbildning

Som pedagog har du ett stort ansvar. Samhället litar på att lärare gör sina jobb på ett bra sätt. Om inte blir det givetvis problem. Men vem ska ge dig som utbildar stödet som gör att du orkar fortsätta och känner dig trygg på jobbet? Här fyller fackförbund för skola och utbildning en mycket viktig funktion.

När du är medlem i ett fack för utbildning får du ett stöd som du kan luta dig mot. Det här får betydelse i olika situationer.

Facket kommer väl till hands om:

  • Du blir orättvist behandlad på jobbet
  • Du får en lön som inte är skälig
  • Din arbetsmiljö är farlig
  • Du känner att du behöver utveckling
  • Du förlorar ditt jobb

För stora och små frågor

Facket finns där för små och stora frågor. Med många medlemmar som jobbar med utbildning på olika sätt är det lättare att agera på ett starkt och effektivt vis. Du är en av få på din arbetsplats. Men runtom i din stad och i resten av landet finns det fler som precis som du är med i ett fack för skola och utbildning.

Det är inte ovanligt att samma frågor dyker upp på olika arbetsplatser. Då är det bra att kunna stråla samman via facket och dela erfarenheten. Facket kan gå in med expertis och påverka. Det blir förändringar som gynnar alla som är med. Även de som inte är med i facket men som finns på arbetsplatsen där saker som arbetsmiljö förbättras kan se fördelarna med ditt fackmedlemskap.

Viktiga tjänster att lita på

Ett fackförbund för skola och utbildning ger också en rad olika tjänster som kan vara bra att ha i ryggen. Du får hjälp med löneförhandling, du blir försäkrad om du står utan jobb, och du kan få rättslig hjälp vid en tvist med din arbetsgivare.

Bara det att du är med i ett fack kan få dig att känna dig mycket självsäkrare. Du vet att du inte är ensam och att du kan ställa krav på ditt jobb. Det finns alltid någon att prata med om du upplever att något inte fungerar som det borde.

Kostnader för medlemskap i fack

Det finns fack som är helt gratis att vara med i. Men det här är sällan fackförbunden som ger ett fullt stöd. Du får räkna med att betala allt från 50 kronor per månad och upp för ditt medlemskap.

När du ser på vad facket kostar måste du alltid jämföra det med vad du får. Det kan ju vara så att du via facket får en billigare försäkring såväl som ett bättre lån. Här kan det finnas pengar att spara. Då är det ju värt att betala någon hundralapp eller två för tjänsten.

Hitta bästa facket för dig

I och med att fack för skola och utbildning kan se olika ut är det inte så dumt att undersöka de val du har innan du blir medlem. Läs mer om fackens erbjudanden och se också på vad medlemmar har att säga om hur fackmedlemskapet fungerar i praktiken.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen