Fackförbund för specialpedagog

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Specialpedagoger

De elever som har extra behov för att klara sin skolgång får hjälp av speciallärare eller specialpedagoger. Specialpedagoger finns inom hela skolan, från förskola till gymnasiet. De hjälper lärare och elever för att eleven skall kunna nå läroplanens mål. Det kan vara elever som har koncentrationssvårigheter eller dyslexi som kräver specialpedagogens fördjupade kunskaper inom pedagogik. Specialpedagoger utreder elevens speciella behov för att sedan undanröja hinder för inlärning, samt anpassa miljö och undervisning. Även utanför skolans värld finns specialpedagoger, till exempel på särskolan, eller som talpedagoger, synpedagoger och hörselpedagoger. Om man redan har utbildats sig till lärare samt har arbetslivserfarenhet som lärare, kan man gå en vidareutbildning motsvarande ett och ett halvt år för att bli specialpedagog. Specialpedagoger finns inom både kommunala skolan och privata friskolor.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top