Fackförbund för specialpedagog

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Över 700 000 medlemmar

Inkomstförsäkring ingår

Även egenföretagare & chefer

Artikelns innehåll - Klicka för att gå ner till önskad rubrik

De elever som har extra behov för att klara sin skolgång får hjälp av speciallärare eller specialpedagoger. Specialpedagoger finns inom hela skolan, från förskola till gymnasiet. De hjälper lärare och elever för att eleven skall kunna nå läroplanens mål. Det kan vara elever som har koncentrationssvårigheter eller dyslexi som kräver specialpedagogens fördjupade kunskaper inom pedagogik. Specialpedagoger utreder elevens speciella behov för att sedan undanröja hinder för inlärning, samt anpassa miljö och undervisning. Även utanför skolans värld finns specialpedagoger, till exempel på särskolan, eller som talpedagoger, synpedagoger och hörselpedagoger. Om man redan har utbildats sig till lärare samt har arbetslivserfarenhet som lärare, kan man gå en vidareutbildning motsvarande ett och ett halvt år för att bli specialpedagog. Specialpedagoger finns inom både kommunala skolan och privata friskolor.

Lämpliga fackförbund

Snittlön specialpedagog

Snittlön Speciallärare och specialpedagoger m.fl.

  • Män 2019: 37300/mån
  • Kvinnor 2019: 39500/mån
  • Medel 2019: 39200/mån
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Vid studier kostar medlemskapet enbart 100 kr för hela studietiden. Det ingår också inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad.