Fackförbund för specialpedagog

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

De elever som har extra behov för att klara sin skolgång får hjälp av speciallärare eller specialpedagoger. Specialpedagoger finns inom hela skolan, från förskola till gymnasiet. De hjälper lärare och elever för att eleven skall kunna nå läroplanens mål. Det kan vara elever som har koncentrationssvårigheter eller dyslexi som kräver specialpedagogens fördjupade kunskaper inom pedagogik. Specialpedagoger utreder elevens speciella behov för att sedan undanröja hinder för inlärning, samt anpassa miljö och undervisning. Även utanför skolans värld finns specialpedagoger, till exempel på särskolan, eller som talpedagoger, synpedagoger och hörselpedagoger. Om man redan har utbildats sig till lärare samt har arbetslivserfarenhet som lärare, kan man gå en vidareutbildning motsvarande ett och ett halvt år för att bli specialpedagog. Specialpedagoger finns inom både kommunala skolan och privata friskolor.

Lämpliga fackförbund

Snittlön specialpedagog

Snittlön Speciallärare och specialpedagoger m.fl.

  • Män 2021: 40700/mån
  • Kvinnor 2021: 42000/mån
  • Medel 2021: 41900/mån
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.