Fackförbund för gymnasielärare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Lärare på gymnasiet

Är du utbildad gymnasielärare har du läst en femårig akademisk utbildning. Grovt indelas gymnasielärare i dem som arbetar med allmänna ämnen och de som arbetar med yrkesämnen. I huvudsak utbildar man ungdomar mellan 15 och 19, även om man visserligen också kan vara gymnasielärare på vuxenutbildning. Man är ansvarig för planering, utförande och uppföljning av lektioner och läroplan. Dessutom är det många lärare som handleder lärarstudenter. Som lärare kan man vara anställd i kommunen eller på friskolan. Då det skiljer sig lite i villkor är viktigt att söka rätt typ av fackförbund för lärare beroende på vilken arbetsgivare du har. Lärare har så kallad ferieanställning, vilket betyder att när eleverna har lov har också läraren ledigt, men har själv stort ansvar i att kompetensutveckla.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top