Fackförbund för idrottslärare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Idrottslärare

Som idrottslärare har man ansvaret för att utbilda eleverna inom hälsa och idrott. Elevernas intresse för idrotter och fysisk aktivitet skall väckas och utvecklas. Det är viktigt som komplement till skolans stillasittande undervisning att ha fysisk aktivitet, och att eleverna kan ta eget ansvar även efter skoltid med de erfarenheter och kunskaper som erbjuds i skolan idrottsundervisning. De som har skador eller andra hinder får läraren ha en speciell plan för så att alla oavsett förutsättningar kan få samma chans till fysisk utveckling. Undervisning sker både i individuella idrotter som lagsporter. Utbildning krävs från lärarhögskolan, beroende på elevernas ålder läser man 4-5 års utbildning. Man bör själv ha både fysiska och psykiska förutsättningar att själv ha ett rörligt liv. Anställning finns både inom kommunala skolan och inom friskola.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top