Fackförbund för elevassistent

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Elevassistenter arbetar inom skolans värld med elever som har svårt med studierna på grund av olika saker. Det kan vara koncentrationssvårigheter eller psykosociala problem. Då försöker man hitta miljöer och former för undervisningen som underlättar för eleven att klara av studierna. Arbetet kan se väldigt olika ut beroende på vilken skola, ålder och vilka problem som eleven har. Ibland behöver man också hjälpa till med vardagliga sysslor som transporter och måltider. Man är anställd av skolan och i förlängningen kommunen.

Lämpliga fackförbund

Snittlön elevassistent

Snittlön Elevassistenter m.fl.

  • Män 2019: 24600/mån
  • Kvinnor 2019: 25100/mån
  • Medel 2019: 24900/mån

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top