Fackförbund för elevassistent

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Elevassistenter arbetar inom skolans värld med elever som har svårt med studierna på grund av olika saker. Det kan vara koncentrationssvårigheter eller psykosociala problem. Då försöker man hitta miljöer och former för undervisningen som underlättar för eleven att klara av studierna. Arbetet kan se väldigt olika ut beroende på vilken skola, ålder och vilka problem som eleven har. Ibland behöver man också hjälpa till med vardagliga sysslor som transporter och måltider. Man är anställd av skolan och i förlängningen kommunen.

Lämpliga fackförbund

Snittlön elevassistent

Snittlön Elevassistenter m.fl.

  • Män 2021: 25800/mån
  • Kvinnor 2021: 26100/mån
  • Medel 2021: 26000/mån
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.