Industri & produktion

Sverige har lång tradition och stort kunnande inom industriell verksamhet, och mycket av vårt välstånd bygger på Sveriges stora industrier. Industriell tillverkning är i grunden förädling av råvaror till mer eller mindre färdiga konsumtionsvaror, och företag kan täcka hela eller delar av den förädlingskedjan. Man kan arbeta med allt från kemisk industri, till livsmedel och avancerad teknisk utrustning. Snarare än att man tillverkar en del, en komponent eller en viss råvara, så har industrin utvecklats till att göra mer komplexa och sammansatta processer till en större sammanhängande enhet eller produkt. Allt större del av arbetet sker automatiserat och hög teknisk kompetens efterfrågas, samtidigt finns det många stora arbetsplatser som efterfrågar praktiskt arbete i form av montörer eller operatörer. Mycket av tillverkning och utveckling inom industrin är datorstyrd varför den typen av kompetenser efterfrågas. Du som arbetar inom industrin är troligtvis privat anställd arbetare eller tjänsteman, men det finns statligt ägda industriell verksamheter, ex inom gruvindustrin. Välj fackförbund som passar utifrån vilken sektor du är anställd

Sveriges mest populära fackförbund
Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta olika yrken. Kika in och se om även ditt yrke fungerar för att kunna bli medlem i Unionen.

Scroll to top