Industri & produktion

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Sverige har lång tradition och stort kunnande inom industriell verksamhet, och mycket av vårt välstånd bygger på Sveriges stora industrier. Industriell tillverkning är i grunden förädling av råvaror till mer eller mindre färdiga konsumtionsvaror, och företag kan täcka hela eller delar av den förädlingskedjan. Man kan arbeta med allt från kemisk industri, till livsmedel och avancerad teknisk utrustning. Snarare än att man tillverkar en del, en komponent eller en viss råvara, så har industrin utvecklats till att göra mer komplexa och sammansatta processer till en större sammanhängande enhet eller produkt. Allt större del av arbetet sker automatiserat och hög teknisk kompetens efterfrågas, samtidigt finns det många stora arbetsplatser som efterfrågar praktiskt arbete i form av montörer eller operatörer. Mycket av tillverkning och utveckling inom industrin är datorstyrd varför den typen av kompetenser efterfrågas. Du som arbetar inom industrin är troligtvis privat anställd arbetare eller tjänsteman, men det finns statligt ägda industriell verksamheter, ex inom gruvindustrin. Välj fackförbund som passar utifrån vilken sektor du är anställd

Rätt fackförbund för industri och produktion

Om du jobbar inom industrin med olika typer av produktion kan du verkligen behöva ha ett bra fackförbund för industri i ryggen. Oavsett om du jobbar som plåtslagare eller produktionsledare är det viktigt att du får goda och trygga arbetsvillkor. Det är något som facket kan hjälpa dig med.

Varför ska du gå med i ett fack för industri och produktion?

När vi ser på utvecklingen av till exempel metallindustrin kan det tyckas att det mesta redan är gjort. Idag är verkstäder utformade för att vara säkra och trivsamma för de som jobbar där. Men trots att industriarbetare idag kan använda sig av robotar och maskiner är det viktigt att hålla ett öga på arbetsmiljön och att fortsatt ställa krav.

Fack för industri och produktion hjälper också till med:

  • Löneförhandling
  • Försäkring vid arbetslöshet
  • Bättre försäkringar för hemmet
  • Bättre villkor för lån
  • Utbildningar

Beroende på vilket fack för industri du går med i kan du få många fina fördelar som inte bara rör säkerheten på arbetsplatsen och arbetsmiljön som du vistas i. Det är viktigt att du tänker ett steg framåt. Just nu kanske du inte behöver hjälp med kurser men om något år kanske det här blir ett måste för att du ska komma vidare i din karriär.

Om du skulle upptäcka risker på din arbetsplats och inser att du inte får gehör för dina synpunkter ska du kunna vända dig till ditt fackförbund. De kan då gå in och ställa krav och påverka din arbetssituation på ett mycket bra sätt.

Hur får du veta mer om facket?

Du kan alltid läsa mer om ett fack för industri och produktion online. Men det är också viktigt att ta reda på vad andra medlemmar har att säga om facket. Ta reda på om det finns kritik och varför. Se också på vad medlemmar tycker fungerar särskilt bra med det specifika fackförbund som du är nyfiken på.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.