Fackförbund för Produktionstekniker

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Produktionstekniker

produktionstekniker arbetar inom flera olika branscher och på många olika företag, dessutom inom många olika yrkesroller. Med utgångspunkt i helhetsbild av produktionskedjan försöker man utveckla och optimera processen. Målsättningen är att alla moment i processen stämmer med varandra utan onödiga tidsförluster eller materialsvinn. Förutom produktionseffektivitet försöker man på olika sätt beräkna ekonomiska faktorer som investeringskostnader, kostnader och avbetalningstider och eventuella vinster. Dessutom har man juridiska aspekter och bestämmelser kring miljöpåverkan att förhålla sig till. Man kan utbilda sig inom yrkeshögskolan eller via akademisk utbildning. Troligtvis är man privatanställd tjänsteman och fackförbund för produktionstekniker finns inom den sektorn.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top