Trafik & Transport

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Hel vårt samhälle bygger på att transporter av varor, människor och gods fungerar. Stort fokus ligger idag på att göra dessa transporter så effektiva som möjligt, både ekonomiskt och ur miljöaspekt. Transport och logistik sker på land, vatten och i luften och över hela världen. Det kräver stor bredd av kunskap och teknik. Just den tekniska utvecklingen har varit dramatisk i modern tid, eftersom transportmedel och informationtekniken gått kraftigt framåt. Inom transport arbetar man med planering av transporter, genomförandet av transporter samt ge service relaterat till transport. Yrken inom transport är allt från brevbärare till pilot. Ta reda på vilket fackförbund som passar dig som arbetar inom transport. Är du privat anställd, eller jobbar du i offentlig sektor. Finns det ett litet nischat fackförbund för din yrkeskategori eller kanske passar din anställning i ett större kollektiv.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top