Socialt arbete

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Möjligheterna att arbeta inom sociala yrken är stora framöver, eftersom andelen av befolkningen som är äldre ökar och dessa grupper behöver ökad grad av service. Många av dem som ska gå i pension de närmaste åren lämnar dessutom yrkeslivet inom sociala yrken, vilket gör att behoven av kompetent arbetskraft tilltar. Arbetet innebär ofta att man ger service och stöd till människor som av olika anledningar behöver det. De kan befinna sig i olika stadier i livet och har vitt skilda utmaningar. Exempelvis arbetar man inom äldrevård, barnomsorg, kriminalvård, missbruksrehabilitering, familjerådgivning, socialkontor eller fritidsgårdar. Även kyrkligt församlingsarbete räknas som socialt arbete, yrken som präst eller diakon exempelvis. Även inom sociala yrken kan man jobba i privat sektor, men den största delen är statligt och offentligt anställda. Sök dig till rätt fackförbund för socialt arbete.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top