Socialt arbete

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Möjligheterna att arbeta inom sociala yrken är stora framöver, eftersom andelen av befolkningen som är äldre ökar och dessa grupper behöver ökad grad av service. Många av dem som ska gå i pension de närmaste åren lämnar dessutom yrkeslivet inom sociala yrken, vilket gör att behoven av kompetent arbetskraft tilltar. Arbetet innebär ofta att man ger service och stöd till människor som av olika anledningar behöver det. De kan befinna sig i olika stadier i livet och har vitt skilda utmaningar. Exempelvis arbetar man inom äldrevård, barnomsorg, kriminalvård, missbruksrehabilitering, familjerådgivning, socialkontor eller fritidsgårdar. Även kyrkligt församlingsarbete räknas som socialt arbete, yrken som präst eller diakon exempelvis. Även inom sociala yrken kan man jobba i privat sektor, men den största delen är statligt och offentligt anställda. Sök dig till rätt fackförbund för socialt arbete.

Välja fackförbund för yrken inom socialt arbete

När du är aktiv inom ett socialt arbete betyder det för det mesta att du dagligen tar hand om andra människor. Det kan vara barn eller äldre. Men vem tar hand om dig? När det dyker upp frågor om arbetsmiljö, lön och annat som du inte själv kan lösa behöver du stödet som ett fackförbund för socialt arbete kan ge dig.

Ett fack för socialt arbete kan göra mycket

Den som aldrig har varit med i ett fack kan undra vad det ska vara bra för. Det är inte varje arbetsplats som har problem med arbetsmiljö. Men de allra flesta kommer att upptäcka att situationer som löneförhandling inte är helt enkelt att klara på egen hand.

Om du dessutom inser att du med hjälp av ett fackförbund för socialt arbete kan få en mycket bättre utgångspunkt undrar du varför du inte kom med tidigare. Men det är aldrig försent och du kan hitta facket som passar din yrkesroll allra bäst.

Vad får du hjälp med?

Som medlem i ett fack för socialt arbete kan du få hjälp med många olika saker. Vi har nämnt löneförhandling. Här handlar det inte bara om att du får veta hur du kan lägga upp förhandlingen för bästa resultat. Du kan också få mer information om vad andra inom din yrkesgrupp tjänar. Det ger dig en mycket bättre måttstock över vad som är skäligt att begära.

Andra fördelar du får med facket är:

  • Arbetsförsäkring om du skulle förlora jobbet
  • Särskilda förmåner som bättre hemlån och hemförsäkring
  • Hjälp om det uppstår en tvist på jobbet
  • Vidareutbildning

Varje fack har sina specifika punkter för vad de hjälper till med. En del kan ge lite annorlunda förmåner som möjligheten att hyra stuga på semesterorter. Det här kan vara fördelar som gör att du ser extra god anledning till att välja ett visst fack. Men kom ihåg att du först och främst ska fokusera på det som är viktigast för dig när du väljer.

Hur bestäms avgiften för medlemskap?

Det finns fack för socialt arbete som sätter avgiften baserat på din lön. Det finns också fackförbund som tar samma avgift av alla medlemmar. När du ser på kostnaden för facket ska du alltid mäta den mot vad du får.

Tänk framåt. Just nu kanske du inte ser någon mening med att betala för en inkomstförsäkring. Men saker kan förändras snabbt. När de gör det inser du att den där avgiften du betalade varje månad ändå kom till stor nytta.

Hur vet du vilket fack som är bäst för dig?

Du börjar som sagt med att ta reda på vilket fackförbund för socialt arbete som ger det stöd som du är intresserad av. Därefter kan du ta reda på vad andra som är med har att säga om facket. Dessutom kan du undersöka om det finns avhoppare och då av vilken anledning de inte längre vill vara med. Ta dig tid till att undersöka möjliga fack noga innan du går med. Det går alltid att byta fack om du vill det men det finns fördelar med att välja rätt från start

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.