Socialt arbete

Möjligheterna att arbeta inom sociala yrken är stora framöver, eftersom andelen av befolkningen som är äldre ökar och dessa grupper behöver ökad grad av service. Många av dem som ska gå i pension de närmaste åren lämnar dessutom yrkeslivet inom sociala yrken, vilket gör att behoven av kompetent arbetskraft tilltar. Arbetet innebär ofta att man ger service och stöd till människor som av olika anledningar behöver det. De kan befinna sig i olika stadier i livet och har vitt skilda utmaningar. Exempelvis arbetar man inom äldrevård, barnomsorg, kriminalvård, missbruksrehabilitering, familjerådgivning, socialkontor eller fritidsgårdar. Även kyrkligt församlingsarbete räknas som socialt arbete, yrken som präst eller diakon exempelvis. Även inom sociala yrken kan man jobba i privat sektor, men den största delen är statligt och offentligt anställda. Sök dig till rätt fackförbund för socialt arbete.

Sveriges mest populära fackförbund
Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta olika yrken. Kika in och se om även ditt yrke fungerar för att kunna bli medlem i Unionen.

Scroll to top