Försäljning, inköp & marknadsföring

Dom flesta säljer någonting, sin tid eller någon produkt eller tjänst. Som säljare är man intresserad av människor samt en god lyssnare. Att vara säljare innebär att man fyller ett behov med relevant produkt eller tjänst. Säljare kan vara verksamma på olika nivåer, från enskilda privatkunder till hela marknader. Marknadsföring innebär att man försöker förutse, påverka och ha överblick på den marknad man är verksam. Yrkeskraven varierar mycket beroende på inom vilken bransch man arbetar i som säljare, inköpare eller marknadsförare. Många har akademisk utbildning, ofta inom ekonomi och arbetar inom privat sektor. Arbetsuppgifter kan vara försäljning och rådgivning i butiker, banker och försäkringsbolag. Det kan också vara att förhandla avtal, sätta priser eller undersöka marknaden. Service och rådgivning är centrala begrepp. Inom försäljning, inköp och marknadsföring förekommer provisionsbaserade löner eller andra rörliga ersättningar, detta gör det än viktigare att ha koll på sin ersättning, sin pension och sina försäkringar. Sök information och hjälp via något av fackförbunden för privat sektor.

Sveriges mest populära fackförbund
Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta olika yrken. Kika in och se om även ditt yrke fungerar för att kunna bli medlem i Unionen.

Scroll to top