Fackförbund för PR-ansvarig

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

PR-ansvariga

Relevant akademisk utbildning för en PR-ansvarig på ett företag är ofta inom kommunikation, informatik, media eller företagsekonomi. PR ansvarig handhar företagets relation och kommunikation med samarbetspartners, samhället och kunder. Man har således många målgrupper med olika informationsbehov. arbetet är taktiskt och strategiskt, med långsiktiga mål. Planering och genomförande kräver koordination mellan många funktioner och intressenter. De flesta är direkt anställda av företaget men många arbetar som egenföretagare och , så kallad PR-konsult, på uppdrag åt enskilda kunder på specifika uppdrag. PR-ansvariga har bra koll på mediekanaler och informationsvägar. Fackförbund för PR-ansvariga är oftast inom privat sektor, är du anställd på en statlig myndighet söker du medlemskap i fackförbund för statligt anställda.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top