Data och IT

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Data och IT är kanske den mest föränderliga yrkeskategorin där utvecklingen och kraven på de som arbetar inom Data och IT ständigt förändras och ökar. Branschen i sig är ung, och har genomgått stor utveckling i rask takt. Både tekniskt kunnande och social förmåga värderas högt och krav på akademisk examen är vanligt. Du kan arbeta inom både privat verksamhet såväl som i offentlig, i stora såväl som små företag. Idag är efterfrågan stor på kompetens inom många delar av denna yrkeskategori vilket också påverkat ersättningsnivåer som lön och pension. Exempel på arbetsområden kan vara webbutveckling, programmering, systemutveckling, support och säkerhetsfrågor. Beroende på om du arbetar inom offentlig sektor eller privat sektor väljer du som arbetar inom Data och IT fackförbund som passar din yrkesroll och anställning.

Välja fackförbund för data och it

Hur ska du välja rätt fack då du jobbar inom området data och it? Det är en bra fråga och svaret på den ligger till stor del hos dig själv. Det första du behöver göra är att bena ut vad som är viktigt för dig. Du måste vara väl medveten om vilket stöd du förväntar dig från ett fackförbund för data och it för att sedan kunna välja rätt.

Vill du få:

  • Hjälp med löneförhandlingar
  • Särskilt stöd om du mister ditt jobb
  • Kurser och utbildningar
  • Bättre villkor för lån och försäkringar

Det här är några av de främsta punkterna vad gäller fackets arbete för dig och alla andra medlemmar. Men varje fack är inte samma sak. Det du ska tänka på är hur stor erfarenhet man har från just din bransch.

Fack för it och data med erfarenhet

Ju fler från din bransch som är med i ett fack för data och it, ju lättare blir det att få fram viktig information som till exempel lönestatistik. Med många medlemmar från en bransch går det också att påverka mer. Det går att se om det finns övergripande problematik och sedan belysa den på ett effektivt sätt.

Erfarenheten som fackförbundet har är din trygghet. Det är den du kan luta dig mot när du själv inte är riktigt säker på om det som sker på din arbetsplats är okej. Dessutom kan det vara skönt att veta vad du har rätt till vad gäller lön och andra villkor som du går med på då du tar en anställning.

Vilket fack kommer att passa dig bäst?

Du börjar alltså med att se på de punkter som du har behov av. Tänk framåt. Just nu är du kanske nöjd med din lön. Men betänk att du kommer att behöva löneförhandla och att det kan uppstå meningsskiljaktigheter längre fram. Då är du glad att du har valt rätt fackförbund för data och it!

Kostnader är något du bör betänka. Det kan vara gratis att vara med i facket men då får du sällan allt stöd som du kan ha behov av. Det vanligaste är att få betala en mindre summa varje månad för tjänsten. Se bara till att du är väl insatt i vad ditt medlemskap täcker för att uppleva att kostnaden är det värt.

En bransch i snabb utveckling

Viktigt att notera vad gäller data och it branschen är att den är i snabb utveckling. Även om du rent praktiskt skulle kunna välja ett allmänt fackförbund är frågan om det kommer att ge dig samma fina stöd som fack för data och it med spetskompetens.

Det här blir ju också relevant om du vill få hjälp med vidare utbildningar till attraktiva priser. Det är väldigt vanligt med detta behov just inom databranschen och då är det inte dumt att få hjälpen via fackförbundet. Betänk också om du föredrar ett fackförbund som riktar sig mot den offentliga sektorn eller mot den privata. Det här är också något som kan få betydelse både på kort och på lång sikt.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.