Fackförbund för nätverkstekniker

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Nätverkstekniker

Den kommunikativa infrastrukturen på ett företag består av telefoni och data, detta nätverk är sammankopplade för effektiv kommunikation inom organisationen. För att detta skall fungera behövs nätverkstekniker, de är dessa som underhåller och utvecklar nätverket. Ofta ger man också support till dem som skall använda nätverket. Komponenter skall installeras, förnyas, uppdateras löpande och det gör att man ofta har kontakt med leverantörer av komponenter i nätverket. Det innebär också en hel del planering och utvecklingsarbete. Eftersom nätverket aldrig sover innebär det att man ibland har jourtid eller annan obekväm arbetstid.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top