Fackförbund för nätverkstekniker

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


Den kommunikativa infrastrukturen på ett företag består av telefoni och data, detta nätverk är sammankopplade för effektiv kommunikation inom organisationen. För att detta skall fungera behövs nätverkstekniker, de är dessa som underhåller och utvecklar nätverket.

Ofta ger man också support till dem som skall använda nätverket. Komponenter skall installeras, förnyas, uppdateras löpande och det gör att man ofta har kontakt med leverantörer av komponenter i nätverket. Det innebär också en hel del planering och utvecklingsarbete. Eftersom nätverket aldrig sover innebär det att man ibland har jourtid eller annan obekväm arbetstid.

Lämpliga fackförbund

Snittlön nätvkerkstekniker

Snittlön Nätverks- och systemtekniker m.fl.

  • Män 2019: 39500/mån
  • Kvinnor 2019: 39000/mån
  • Medel 2019: 39500/mån

Ett förbund med full koll

Som nätverkstekniker kanske du jobbar ensam eller som en del i ett arbetslag med olika roller. Det är viktigt att du är väl medveten om dina rättigheter och givetvis också att du upplever att ditt arbete är utvecklande och stimulerande.

Ett medlemskap i rätt fackförbund för nätverkstekniker kan ge dig detta. Du får tillgång till ett nätverk med andra som jobbar precis som du. Tillsammans kan ni bli bättre medvetna om vad som gäller för löner såväl som för arbetsmiljö.

När du väljer bästa facket för nätverkstekniker blir du medlem i ett förbund som har koll på läget. På ditt läge. De kan hjälpa dig med information som du behöver för att fatta viktiga beslut.

Det kan handla om saker som:

  • Lön – Med ett fackförbund för nätverkstekniker i ryggen har du tillgång till kunskapen som du behöver vid löneförhandling. Du förstår vad som är rimligt och dessutom kan du få hjälp med själva löneförhandlingen.
  • Arbetsmiljö – Du kanske har frågor om hur det ser ut på din arbetsplats men det är först när du få kontakt med facket som du kan sätta dig in i vad som gäller. Det betyder att du får stöd för förändringar som kärvs för en bättre arbetsplats för dig och dina kollegor.
  • Din utveckling – Kanske vill du bli bättre på det du gör eller ta nästa steg för en ny position på jobbet. Det kan du få hjälp med tack vare smarta kurser och utbildningar som ett fack för nätverkstekniker kan erbjuda.

Välj rätt

Tänk på att fackförbund för nätverkstekniker även kan hjälpa till med saker som inkomstförsäkring. Det här ska du ta en titt på innan du går med. Det är också viktigt att ställa frågan om kostnaden för facket är rimlig med tanke på vad du får för den.

Vad gör nätverkstekniker?

För att undvika stopp i datanät krävs det nätverkstekniker som överser driften och löser problem då de uppstår. En nätverkstekniker jobbar med installation såväl som drift och underhåll av de system som används. Det kan vara datatjänster såväl som specifika produkter som är nätverksrelaterade.

Nätverkstekniker arbetar med den kommunikation som sker på ett företag. Detta kan vara via intranät men kan också inkludera andra lösningar. Företagets webbteknik, datorer såväl som telefoni sköts av nätverkstekniker. Det här är bitar som ofta ingår i samma nätverk och som ska interagera på ett smidigt sätt.

När nätverket av olika skäl ligger nere bidrar det till stress och då behövs det nätverkstekniker som klarar av att jobba under tidspress. Detta gäller förstås också för planerade avbrott som helst inte får dra ut på tiden.

Nätverkstekniker måste ha god kunskap om de olika tekniker som används för datasystem som DHCP, TCP/IP och DNS. Jobbet inkluderar viktiga arbetsuppgifter som att överse brandväggar och uppdatera dessa när det behövs. Yrkesrollen kan också inkludera arbete med molntjänster och god planering för hur information ska delas och lagras.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen