Fackförbund för Säkerhetsansvarig IT

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Säkerhetsansvariga inom IT

Säkerhetsansvariga inom IT är i det flesta fall akademiker, ofta civilingenjörer eller högskoleingenjörer. Behovet av säkerhet ökar konstant i takt med att utvecklingen går framåt inom digitalisering. Säkerhetsansvarig arbetar med säkerheten inom organisationens IT system, för att innehållet skall vara säkert och att användarna skall kunna jobba tryggt. Mycket av arbetet är förebyggande mot hot, säkerhetsrisker, informationsläckor eller andra brister. Anställda säkerhetsansvariga eller en hel säkerhetsavdelning finns på alla större företag eller organisationer, många arbetar också som konsulter åt flera kundföretag som kanske inte har råd eller behov av samma storlek. Fackförbund för säkerhetsansvariga kan vara både sådana inom offentlig, statlig och privat verksamhet.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top