Fackförbund för testledare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Testledare

Testledare har oftast studerat akademiskt till systemutvecklare eller bredare inom Data och IT. Testledare gör som det låter utvärdering och tester av nya datasystem. Både praktisk kompetens behövs, såväl som förmåga att se ett större perspektiv och helhet för att kunna göra relevanta bedömningar. Testledare är bra på att samarbeta och har social kompetens. Testledaren skall se fel eller ologiskheter i datasystem och nätverk, och sedermera ge förslag och presentera förändringar. Man arbetar kontinuerligt med att förbättra och testa. Felrapporter och testkörningar görs hela tiden, så att den som köpt eller levererat datasystemet får information. Många arbetar på större företag och ingår i team med andra specialister inom data och IT.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top