Fackförbund för drifttekniker

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Här beskrivs i huvudsak drifttekniker för värme och vattenanläggningar. Drifttekniker finns också inom IT-branschen och fastighetsbranschen. Drifttekniker för värme, vatten och avfalls och avloppsanläggningar arbetar ofta i kommunala verksamheter eller bolag. Drifttekniker övervakar datoriserade styrsystem som producerar och transporterar el, värme, vatten och förbränning av avfall. Övervakning sker från kontrollrum.

Vid fel eller underhåll kan driftteknikern ta sig till anläggningen för felsökning eller service. Arbetstiden är dagtid men jour och beredskap förekommer då driftstopp kan få allvarliga konsekvenser. Arbetsplatsen är ofta kontrollrum med datoriserade styrinstrument. Vanligtvis arbetar man i lag men det kan förekomma ensamarbete vid mindre anläggningar. Utbildning finns inom gymnasieskolans el och energiprogram och yrkeshögskolan.

Lämpliga fackförbund

Snittlön drifttekniker

Snittlön Övriga drifttekniker och processövervakare

  • Män 2021: 36000/mån
  • Kvinnor 2021: 37500/mån
  • Medel 2021: 36200/mån

Som drifttekniker kan arbetssituationen innebära en hel del ensamhet om du inte jobbar i ett arbetslag, men du är långt ifrån ensam inom din yrkeskategori! Det kan du upptäcka via fackförbund för drifttekniker. Även om ni inte befinner er på samma arbetsplats har ni mycket gemensamt och tillsammans går det att förändra mycket.

Vad kan ett fackförbund göra för dig?

En hel del. I varje fall om du väljer rätt. När du är med i ett fack för drifttekniker får du tillgång till tjänster som är viktiga i arbetslivet.

Du bör få hjälp med

  • Hjälp vid arbetslöshet – Om du under en period skulle stå utan arbete kan fackets inkomstförsäkring hjälpa dig att klara dig tills du får jobb igen.
  • Kurser och vidareutbildning – Via facket kan du också få riktigt fina kurser som hjälper dig att utvecklas på jobbet.
  • Stöd för löneförhandlingar – Du kan lära dig mer om vilken lön du kan kräva och också ta reda på hur du kan förhandla för att få den.
  • Särskilda försäkringar – Fackförbund för drifttekniker och den som jobbar med IT och data har ofta många medlemmar. Det kan leda till fördelaktiga avtal och särskilda försäkringar som du kan använda privat.

Hur skall man välja?

Ta en titt på fackförbund för IT och data som passar drifttekniker. Undersök vilken kostnad du får och vad denna täcker. Till att börja med är det viktigt att du upplever att du får de tjänster som är viktigast för dig.

Därefter kan du se lite närmre på vad andra medlemmar har att säga om facket. Är de nöjda? Har de varit med länge? Kom ihåg att det här inte är ett beslut som du måste leva med för resten av ditt liv. Om det inte skulle bli rätt fack gå det ju faktiskt att byta!

Mer om vad en drifttekniker gör

För att energiförsörjningen ska fungera på ett effektivt och säkert sätt krävs det en drifttekniker som övervakar och justerar de anläggningar som är i bruk. Det här är en arbetsroll som kan inkludera flera moment. Driftteknikern har ett stort ansvar både vad gäller säkerhet och ekonomi. Vanliga arbetsplatser är vattenkraftstationer, förbränningsverk och värmeverk.

Rent praktiskt är det för det mesta så att driftteknikern har tillgång till information om de energisystem som används via datorer. I ett kontrollrum kan driftteknikern gå igenom vad som händer med aktuell anläggning.

Det är också vanligt med ronder för kontroll. Driftteknikern får helt enkelt gå omkring och överse de maskiner och system som används för energiförsörjning. Allting tecknas ner i journaler som sedan kan användas för kontroll såväl som för analys. Det är viktigt att det blir rätt för att det ska gå att ta hand om brister och fel innan de blir till faror.

Driftteknikern är också den som ser till att rätt temperatur hålls. Det kan vara viktigt både för produktion och för människor som befinner sig i lokalerna som är under driftteknikerns ansvar. Det är också driftteknikern som ansvarar för underhåll och ser till att det som behöver lagas blir lagat i tid.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.