Fackförbund för drifttekniker

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Drifttekniker

Här beskrivs i huvudsak drifttekniker för värme och vattenanläggningar. Drifttekniker finns också inom IT-branschen och fastighetsbranschen. Drifttekniker för värme, vatten och avfalls och avloppsanläggningar arbetar ofta i kommunala verksamheter eller bolag. Drifttekniker övervakar datoriserade styrsystem som producerar och transporterar el, värme, vatten och förbränning av avfall. Övervakning sker från kontrollrum. Vid fel eller underhåll kan driftteknikern ta sig till anläggningen för felsökning eller service. Arbetstiden är dagtid men jour och beredskap förekommer då driftstopp kan få allvarliga konsekvenser. Arbetsplatsen är ofta kontrollrum med datoriserade styrinstrument. Vanligtvis arbetar man i lag men det kan förekomma ensamarbete vid mindre anläggningar. Utbildning finns inom gymnasieskolans el och energiprogram och yrkeshögskolan.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top