Fastighet, installation & underhåll

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Många verksamheter har arbeten inom installation, drift och underhåll. Något av följande kan vara exempel på arbetsuppgifter. Reparationer av utrustning, skötsel av fastigheter, övervaka och underhålla anläggningar samt installera utrustning eller maskiner. Stort fokus läggs idag på energibesparing ur miljösynpunkt. Uppvärmning, ventilation och kyla är stora områden som kräver specialistkunskaper. Även inom reparationer av fordon och bilar har kraven på specialkunskaper inom data och elteknik ökat. Många jobbar på stora bolag som anställda arbetare eller tjänstemän, men det är vanligt med små lokala serviceföretag med ett fåtal anställda. Även enmansföretag inom området är förekommer. Det finns lämpliga medlemskap för alla dessa kategorier, sök efter fackförbund inom privat sektor eller egenföretagare.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top