Säkerhetsarbete

Inom säkerhet jobbar man både med att förebygga olyckor och brott, och att jobba på olycksplatser och brottsplatser. Det finns många olika inriktningar och områden att jobba inom, några exempel är; bevakningsuppdrag, brandskydd, kustbevakning och räddningstjänst. Fokus på brandskydd och brandsäkerhet har ökat, och nu börjar också intresset för förebyggande åtgärder inom säkerhet att öka, ta till exempel den stigande andelen hemlarm. Tekniska inslaget i arbete med säkerhet är av stor vikt och lär öka. Många är offentligt anställda eftersom många av dessa tjänster är statliga och av samhällsnytta. Dock har marknaden för privat sektor ökat, framförallt inom brand och bevakning. Man kan således vara tjänsteman inom både privat och offentlig sektor om man arbetar inom säkerhetsarbete.

Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöinspektör
Brandman
Kriminalvårdare
Polis
Soldat
SOS-operatör
Tulltjänsteman
Väktare

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor