Fackförbund för kriminalvårdare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Kriminalvårdare

På kriminalvårdsanstalter arbetar kriminalvårdare med de människor som avtjänar straff för brott. Man ser till dem och ser till att de aktiveras, och att de får den vård och stöd de behöver. Genom samtal och rådgivning försöker man få de intagna att reflektera över sin situation, och bryta exempelvis missbruksmönster. Utbildning sker alltid de första 20 veckorna på arbetet när man är nyanställd kriminalvårdare. Man har betalt under tiden. Normalt krävs endast gymnasieutbildning men det är meriterande med språkkunskaper och vidare studier mot till exempel socialt arbete, psykologi eller andra humanistiska ämnen.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top