Hantverksyrken

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Hantverksyrken finns i stor bredd, och bygger på gamla traditioner som utvecklats i modern tid. Arbetet innebär praktiskt handarbete med stora inslag av tekniska hjälpmedel i form av olika verktyg och maskiner. Det finns hantverkare inom många olika material och inriktningar, exempelvis metaller, snickare, livsmedel, båtar och finmekanik. Det är vanligt att man driver sitt eget bolag eller är anställd, många verksamheter är relativt små. Ofta arbetar man med hela kedjan från råvara till färdig produkt. Ersättningsnivåer beror på skicklighet och erfarenhet samt vilken formell nivå man nått inom sitt skrå, man kan gå som lärling, gesäll eller om man tagit sitt mästerbrev. Fackförbund för hantverkare kan vara flera.

Bästa fackförbundet för hantverk

För att hitta det bästa fackförbund för hantverk som finns i Sverige är det viktigt att du betänker vilket stöd du vill få. Det går att välja ett förbund som är mer allmänt och inkluderar flera yrkeskategorier. Eller så kan du satsa på ett fack för hantverk som har spetskompetens och kanske uteslutande fokuserar på en yrkesgrupp som målare.

Fackets viktiga arbete

Fackförbund för hantverkare har fyllt en viktig roll rent historiskt. De har gjort mycket för att förändra saker som standard på arbetsmiljö. Du som jobbar som hantverkare behöver detta stöd oavsett om du använder dig av avancerade industrimaskiner eller jobbar hands on med sandpapper och pensel.

Fackliga förmåner du kan dra nytta av:

  • A-kassa – Du kan få särskild hjälp med ersättning om du skulle förlora ditt jobb.
  • Försäkringar – Inte bara för inkomst utan också privat. Du kan få bättre villkor för försäkring via facket.
  • Lån – Du kan också få bättre lån med hjälp av ditt fackförbund för hantverk.
  • Utbildning – Facket kan ordna med särskilda kurser som hjälper dig att utvecklas och hamna i ett läge där du kan höja din lön.
  • Löneförhandling – Du kan få information om hur du ska förhandla om en bättre lön såväl som om vilken lön du faktiskt kan begära.

Vissa fackförbund kan erbjuda andra fördelar som till exempel möjligheten att hyra fritidshus på olika orter till bättre priser. Detta bör förstås inte vara huvudanledningen till att du väljer ett visst fack för hantverk. Men det kan vara ett plus som får dig att till slut välja ett fackförbund över ett annat.

Med arbetsmiljöfrågor i centrum

Det är ganska vanligt att fackförbund för hantverkare lägger stor fokus på arbetsmiljöfrågor. Man ser närmre på hur material och hantering av verktyg påverkar kropp och hälsa. Med mer kunskap kan rätt krav ställas. Det gemensamma arbetet blir som ringar på vattnet och en stor hjälp även för de som inte är med i facket.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.