Hantverksyrken

Hantverksyrken finns i stor bredd, och bygger på gamla traditioner som utvecklats i modern tid. Arbetet innebär praktiskt handarbete med stora inslag av tekniska hjälpmedel i form av olika verktyg och maskiner. Det finns hantverkare inom många olika material och inriktningar, exempelvis metaller, snickare, livsmedel, båtar och finmekanik. Det är vanligt att man driver sitt eget bolag eller är anställd, många verksamheter är relativt små. Ofta arbetar man med hela kedjan från råvara till färdig produkt. Ersättningsnivåer beror på skicklighet och erfarenhet samt vilken formell nivå man nått inom sitt skrå, man kan gå som lärling, gesäll eller om man tagit sitt mästerbrev. Fackförbund för hantverkare kan vara flera.

Scroll to top