Fackförbund för tryckare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Tryckare

Tryckare kategoriseras som industritekniskt arbete. Idag är arbetet mycket tekniskt och i huvudsak sker arbetet genom övervakning och inställningar av hårdvara och maskiner för att trycka böcker, tidskrifter, reklam m.m. De flesta är anställda på tryckerier i olika storlek och har någon form av branschutbildning. Fackförbund relevanta för tryckare är inom privat sektor, se efter vilket kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top