Fackförbund för sjuksköterska

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Sjuksköterskor

Om du arbetar som sjuksköterska har du efter gymnasiet gått sjuksköterskeprogrammet på högskolenivå. Det primära för sjuksköterskan är att motarbeta ohälsa och arbeta främjande för ökad hälsa. Detta kan göras med många varierande arbetsuppgifter på många olika arbetsplatser förutom dom uppenbara som sjukhus, vårdcentraler och privata vårdinrättningar. Sjuksköterskan leder och har ansvaret för omvårdnaden om patienten. Sjuksköterskor arbetar både i privat sektor och offentlig sektor på kommuner och landsting, med allt från äldrevård till skönhetsoperationer. lämpligt fackförbund för sjuksköterskor kan alltså vara både ett för privat sektor, eller ett för statligt anställda.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top