Vårdförbundet

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Över 700 000 medlemmar

Inkomstförsäkring ingår

Även egenföretagare & chefer

Vårdförbundet är facket för dig som är sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker. Du kan också vara student, egen företagare eller pensionär. Du blir medlem den 1:a i månaden efter att ansökan beviljats. Du kan vara dubbelansluten till ett annat fack, Lärarförbundet eller Unionen, som Vårdförbundet har avtal med. Du betalar bara en medlemsavgift i sådana fall.

Medlemsavgiften varierar och är inkomstberoende. Är du yrkesverksam betalar du 265 kr/mån. Är din inkomst lägre än 17 000 kr/mån kan du få reducerad avgift. Är du student betalar du 150 kr/mån. Du behöver inte betala mer än 100 kr/mån de sex första månaderna efter examen. Är du pensionär betalar du 30 kr/mån. Det finns olika skäl till reducerad månadsavgift som till exempel att du har hel föräldrapenning eller hel sjukersättning.

Vårdförbundet medlemsavgift

Det här får du för medlemsavgiften:

 • Inkomstförsäkring, tillsammans med a-kassans ersättning kan försäkringen ge 80 % av din nettolön om du blir utan arbete. Du måste ha varit medlem i facket och a-kassan i 12 månader om försäkringen ska gälla. Alla medlemmar som har en månadslön över 18 700 kronor omfattas. Du kan få ersättning i max 200 dagar (gäller från 1 januari 2009). Du kan få söka-jobb-bidrag på 4000 kr (gäller från 1 januari 2009).
 • Vårdförbundet samarbetar med AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa och medlemsavgiften är 90 kr/mån.
 • Juridisk hjälp och personlig rådgivning om du får problem med din yrkesutövning eller behöver stöd vid arbetssökande.
 • Konfliktersättning om du varit medlem i minst 3 månader.
 • Förmånliga villkor på privatförsäkringar hos några försäkringsbolag och privatlån med lägre ränta i några banker. Är du ny medlem får du en liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring gratis under de första tre månaderna, sedan får du välja om du vill behålla den eller inte.
 • Som student finns ett särskilt försäkringspaket.
 • Som företagare finns ett särskilt företagarstöd med rådgivning för dig som startar företag eller vill ha utbildning eller samtalspartners.
 • Stipendier och resebidrag som kan ge dig möjligheter till utveckling i ditt arbete eller under utbildningstiden.
 • Centrala kollektivavtal finns för kommun-, landstings- och regionanställda. Kollektivavtalen reglerar lön, arbetsmiljö, försäkringar, kompetensutveckling med mera.
 • Lokala kollektivavtal förhandlas fram av en lokal avdelning och kan gälla en specifik arbetsgivare eller arbetsplats. De lokala avtalen kan också ha med sådant som inte tas upp i de centrala avtalen. I vissa fall kan ett lokalt avtal ha bättre villkor än det centrala kollektivavtalet.
 • Är du anställd hos en privat arbetsgivare har Vårdförbundet avtal med vissa privata arbetsgivare. Är du statligt anställd finns också kollektivavtal. Alla avtal och lagar som gäller presenteras på fackets hemsida: vardforbundet.se. Där finns också en beskrivning över hur du gör om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal.

Vårdförbundet har över 110 000 medlemmar. Facket är också ett yrkesförbund. Förbundet är opolitisk och medlemsstyrt.

Vårdförbundet driver frågor som har med vård att göra men också frågor som rör arbetsförhållanden, löner, jämställdhet, utbildning med mera. Vårdförbundet agerar också i statliga utredningar om vården, ofta som experter. Förbundet finns också med i flera internationella nätverk. Förbundet arbetar också för mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Det finns 5 300 förtroendevalda. Det betyder att det finns en förtroendevald på de flesta arbetsplatserna. Du blir medlem i någon av de 21 lokalavdelningarna. Du kan lämna motioner till årsmötet och till kongressen och du kan nominera till förtroendeuppdrag. Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ. Kongressombuden representerar sin lokalavdelning och utses av medlemmarna. Totalt har Vårdförbundet 190 kongressombud.

Det finns också riksföreningar för medlemmar som har liknande specialistutbildning eller samma arbetsområden till exempel ambulanssjuksköterskor, anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor och distriktssköterskor för att nämna några.

Vårdförbundet är facket för:

 • Sjuksköterska
 • Röntgensjuksköterska
 • Barnmorska
 • Biomedicinsk analytiker
 • Studenter.

Besök Vårdförbundet

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Vid studier kostar medlemskapet enbart 100 kr för hela studietiden. Det ingår också inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad.