Vårdförbundet

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Vårdförbundet är facket för dig som är sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker. Du kan också vara student, chef eller pensionär. Du blir medlem den 1:a i månaden efter att ansökan beviljats. Du kan vara dubbelansluten till ett annat fack, Lärarförbundet eller Unionen, som Vårdförbundet har avtal med. Du betalar bara en medlemsavgift i sådana fall.

Medlemsavgiften varierar och är inkomstberoende. Är du yrkesverksam betalar du 295 kr/mån. Är din inkomst lägre än 17 000 kr/mån kan du få reducerad avgift. Är du student betalar du 150 kr för hela studietiden. De tre första månaderna hos vårdförbundet är också helt kostnadsfria. Är du pensionär betalar du 360 kr per år ifall du vill stödja förbundet efter du slutat arbeta. Det finns olika skäl till reducerad månadsavgift som till exempel att du har hel föräldrapenning eller hel sjukersättning.

Vårdförbundet logga
3.5 out of 5.0 stars
  • 114 000 stycken medlemmar
  • Inkomstförsäkring ingår
  • 3 månader kostnadsfritt
  • Lönecoachning

Medlemsavgift

295 kr/mån

A-kassa

130 kr/mån

Kvalificeringstid

12 mån

Inkomstförsäkring

Ingår

Vårdförbundet snabbfakta

 • Inkomstförsäkring – Denna försäkring ingår i medlemskapet och tillsammans med a-kassans ersättning kan försäkringen ge 80 % av din nettolön om du blir utan arbete. Du måste ha varit medlem i facket och a-kassan under minst 12 månader om försäkringen ska gälla.
  Har du en månadslön över 33 000 kronor kan du tillgodoräkna dig en ersättningsperiod på 200 dagar. Vid lön mellan 27 500 – 33 000 kr per månad får du ersättning från dag 101 upp till 200.
 • A-kassa – Vårdförbundet samarbetar med AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa och medlemsavgiften är 130 kr/mån. Denna avgift ingår inte i den fackliga avgiften.
 • Juridisk hjälp och personlig rådgivning – Ifall du får problem med din yrkesutövning eller behöver stöd vid arbetssökande.
 • Konfliktersättning – Ersättning ges vid exempelvis strejk.
 • Försäkringar och lån – Förmånliga villkor på privatförsäkringar hos försäkringsbolaget Folksam och förmånliga privatlån och bolån hos SEB och Danske Bank. Är du ny medlem får du livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, diagnosförsäkring och yrkesförsäkring helt kostnadsfritt under de första tre månaderna, sedan får du välja om du vill behålla dem eller inte.
 • Försäkringar för student – Som student finns ett särskilt försäkringspaket.
 • Egenföretagare – Som egenföretagare finns ett särskilt företagarstöd med rådgivning för dig som startar företag eller vill ha utbildning eller samtalspartners.
 • Stipendier och resebidrag – Dessa kan ge dig möjligheter till utveckling i ditt arbete eller under utbildningstiden.
 • Centrala kollektivavtal – Dessa finns för kommun-, landstings- och regionanställda. Kollektivavtalen reglerar lön, arbetsmiljö, försäkringar, kompetensutveckling med mera.
 • Lokala kollektivavtal – Dessa förhandlas fram av en lokal avdelning och kan gälla en specifik arbetsgivare eller arbetsplats. De lokala avtalen kan också ha med sådant som inte tas upp i de centrala avtalen. I vissa fall kan ett lokalt avtal ha bättre villkor än det centrala kollektivavtalet.
 • Privat arbetsgivare – Är du anställd hos en privat arbetsgivare har Vårdförbundet avtal med vissa privata arbetsgivare. Är du statligt anställd finns också kollektivavtal. Alla avtal och lagar som gäller presenteras på fackets hemsida: vardforbundet.se. Där finns också en beskrivning över hur du gör om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal.

Vårdförbundet har över 114 000 medlemmar. Facket är också ett yrkesförbund. Förbundet är opolitisk och medlemsstyrt.

Vårdförbundet driver frågor som har med vård att göra men också frågor som rör arbetsförhållanden, löner, jämställdhet, utbildning med mera. Vårdförbundet agerar också i statliga utredningar om vården, ofta som experter. Förbundet finns också med i flera internationella nätverk. Förbundet arbetar också för mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Det finns 5 300 förtroendevalda. Det betyder att det finns en förtroendevald på de flesta arbetsplatserna. Du blir medlem i någon av de 21 lokalavdelningarna. Du kan lämna motioner till årsmötet och till kongressen och du kan nominera till förtroendeuppdrag. Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ. Kongressombuden representerar sin lokalavdelning och utses av medlemmarna. Totalt har Vårdförbundet 190 kongressombud.

Det finns också riksföreningar för medlemmar som har liknande specialistutbildning eller samma arbetsområden till exempel ambulanssjuksköterskor, anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor och distriktssköterskor för att nämna några.

Vårdförbundet är facket för:

 • Sjuksköterska
 • Röntgensjuksköterska
 • Barnmorska
 • Biomedicinsk analytiker
 • Studenter.

Besök Vårdförbundet

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.