Kommunal

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Populär
Kommunal logga
5.0 out of 5.0 stars
    • 500 000 stycken medlemmar
    • Offentlig- och privat sektor
    • Inkomstförsäkring ingår
    • 4 olika försäkringar ingår

Medlemsavgift

138 – 495 kr/mån

A-kassa

124 kr/mån

Kvalificeringstid

12 mån

Inkomstförsäkring

Ingår

Kommunal (Svenska Kommunalarbetareförbundet) är facket för dig som är anställd i en kommun, i ett landsting eller region, inom kyrkan, i ett kooperativ, i ett kommunalt bolag eller inom naturbruk. Din anställningsform kan vara fast, visstid, ”timmar” eller anställd i ett projekt. Du kan vara exempelvis ambulanssjukvårdare, bussförare, djurskötare, elmontör, fotvårdsspecialist, golfbanearbetare, habiliteringsassistent, kyrkvaktmästare, laboratoriebiträde, parkarbetare eller lokalvårdare. Du arbetar inom någon av följande branscher; djur och natur, funktionsnedsättning, förskola-skola, hälso- och sjukvård, kök och städ, räddningstjänst, sotning, Svenska Kyrkan, teknik, trafik eller äldreomsorg. Kommunanställda har det högsta medlemsantalet i Kommunal.

Kommunal är facket för:

  • Anställda i kommun, landsting, kyrka eller inom jordbruk.
  • Studenter.

Du kan även vara gymnasiestudent inom Barn och fritidsprogrammet, Vård och Omsorgsprogrammet eller inom Naturbruksprogrammet. Medlemskapet i facket kostar inget när du studerar.
Du kan ansöka om medlemskap på webben via fackets hemsida eller ta kontakt med ett ombud. Medlemskapet gäller från första dagen i den månad du söker.

Första månaden i facket är alltid avgiftsfri.

Fackförbundet kommunal

Det finns olika medlemsavgifter beroende på din månadslön och om du är medlem i a-kassan. Kostnaden varierar från lägst 100 kr i månaden om du tjänar 0-10 000 kr/mån och inte är med i a-kassan till som högst 637 kr i månaden om du tjänar mer än 34 767 kr/mån och är medlem i a-kassan. Uppgifterna om medlemsavgift är hämtade från Kommunals hemsida i oktober 2014. Avgiften uppdateras årligen.

Som medlem kan du vara med och påverka kollektivavtal med arbetsgivare. Du kan få hjälp att förhandla med arbetsgivare om till exempel anställningsvillkor och lön. Facket erbjuder också juridisk hjälp om du får problem på din arbetsplats. Facket har också bra försäkringserbjudande för dig och din familj. Det finns också en del utbildningar och kurser som är gratis för dig som är med i facket.

Är du också med i a-kassan får du som medlem i facket en extra inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Har du en inkomst mellan 18 700 och 35 000 kronor i månaden omfattas du av inkomstförsäkringen. Förutsättningen är att du har varit medlem i både Kommunal och en a-kassa i minst ett år.

Det finns flera förmåner och rabatter att utnyttja som medlem i facket. Några exempel på rabatter är hushålls-el och semesterboende i Sverige och Italien. Hos Folksam kan du få ett bra försäkringspaket och bra medlemslån i banken. Om du värvar en medlem till facket får du en premie.

Kommunal har över 500 000 medlemmar. Facket arbetar för att medlemmarna får bra lön och villkor vid anställning. Facket arbetar också för att medlemmarna ska ha bra arbetsmiljö, kompetensutveckling och inflytande på jobbet.

Kommunal har över 65 olika kollektivavtal. Några exempel på arbetsgivarorganisationer som facket har kollektivavtal med är Sveriges Kommuner och landsting SKL, Arbetsgivareföreningen KFO, Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation och Bussarbetsgivarna, BuA.

På fackets hemsida, kommunal.se, kan du hitta samtliga kollektivavtal inom områden som kommun och landsting, hushållsnära tjänster och privat vård, fristående skolor och förskolor, trafiken, kyrkan, djur och natur, gata och park samt fastighetsskötsel och service.

Kommunal är medlemsstyrt. Medlemmarna väljer arbetsplatsombud som har den närmaste kontakten med arbetsplatsens medlemmar. Idag finns 31 000 ombud. Arbetsplatsombuden kan också vara skyddsombud som värnar om arbetsmiljön inom ett visst område. Förutom arbetsplatsombuden finns 467 sektioner. Sektionerna samordnas av de 13 avdelningarna i landet. Förbundsstyrelsen sitter i tre år. Kongressen är högsta beslutande organ.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.