Vad är ett fackförbund

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


Du behövs i det fackliga arbetet. Du behövs också i det politiska spelet där man tar de politiska besluten för framtiden.
När hörde du senast att någon prata gott om sitt fackförbund? Oftast när allt flyter på bra så sägs det inte så mycket men när det stoppar och korkar igen så sägs det ofta att facket gör ingenting. Låt oss fundera på, vilka är facket? Det är vanliga medlemmar som visat intresse för fackliga frågor och börjat gå på medlemsmöten och valts in till olika uppdrag i facket. Det är människor som tillhör en eller flera tillhörande yrkesgrupper.

Förtroendevalda i facket

När medlemmar ansluts och ges förtroende, så kallades det att man arbetar som förtroendevalda i facket och att man därmed representerar övriga medarbetare.(Se vilket fackföbrund du tillhör efter yrkesgrupp). Dess uppgift blir att driva frågor som fackförbundet beslutat om i förtroendet av medlemmarnas intressen. Detta glöms lätt av och de som klagar mest borde kanske istället engagera sig?

Misstro på fackförbunden

För vad händer när det blir mycket klagomål? När media visar löpsedlar om fackpampar som missbrukar sin ställning? Till slut blir vi matade om påståenden som upplevs som en sanning. Det ökar sannolikheten att färre ansluter sig eller väljer att lämna sitt fackförbund. Ibland händer det såklart att företrädare har utnyttjat sin position eller helt enkelt handlat i okunskap. Där företrädare har använt medlemmarnas medel på fel sätt. Detta skapar såklart misstro. Om man ska vara hård, så är det ju faktiskt medlemmarna som valt dessa till sina företrädare man har valt in fel personer.

Facket företräder arbetare och dess motpart är arbetsgivaren

Facket är vi. Samma vi som arbetar på arbetsplatserna. Vår motpart är arbetsgivaren. Arbetsgivarna är ganska hyggliga men de vill ju helst plocka ut så stora vinster som möjligt och att de ser till företagets intresse först är inte så konstigt. Ibland ser de bra möjligheter för företaget men ibland också mindre bra saker för arbetstagarna. Det är då vi skall ha företrädare för oss som är bra på att förhandla fram även bra villkor för arbetstagarna. Se vår lista med anledningar till att ansluta dig till facket. I den bästa av världar så ser man den fackliga organisationen som en hjälpande hand att bygga broar mellan den anställde och företaget. Den förhandlingspart och någon som ser till att utvecklas tillsammans för företagets bästa.

Konflikter på arbetsplatsen, regler och avtal

Ibland uppstår det konflikter, allt från konflikter för enskild person som konflikter för kollektivet. Går konflikten inte att lösa så får man ta lagar och regler till hjälp. Dessa lagar och regler påverkas i hög grad av vilka som styr vårt land men också lagar som beslutas av EU. Bland annat har LO:s, TCO:s och Sacos (Länk till deras sidor på er sida) gemensamma Brysselkontor som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmars intressen och behov. En fråga som varit högaktuell för transportfacket är arbetsvillkor för utländska chaufförer.

Hur blir jag medlem i facket?

Facken behöver hela tiden nya människor som kan ta vid och som orkar att kämpa för arbetstagarens sak. Det finns många uppdrag att fylla i olika styrelser. Det finns klubbar, sektioner, avdelningar, förbund. (Organisationen kan kallas olika beroende på vilket fackförbund du är medlem i). Det finns också andra fackliga projekt som görs. Fråga ditt fackförbund om du skulle vilja engagera dig där. Se vår guide för att ta reda på vilket fackförbund du tillhör. Facket behövs alltid. Det måste alltid finnas en motpart som ser till arbetstagarnas intressen.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen