Fackförbund för mekaniker

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Mekaniker

Mekaniker är ett samlingsnamn på ett yrke inom många områden. Man kan exempelvis vara bilmekaniker och flygplansmekaniker. Ofta är man anställd direkt av en verkstad som gör reparation, service och underhåll av fordon för kunders räkning. Det kan ske både inom verkstaden och utom verkstaden i det aktuella fordonets arbetsmiljö. Stora tunga maskiner som inom skogsindustri eller gruvindustri är svåra att flytta. Ofta har man jourtjänst på kvällar och nätter. Man kan också vara anställd på en större industri och ansvarar för företagets egen maskinpark. Anställning är vanligast inom privat sektor, och yrket kategoriseras som arbetare. Beroende på anställning och verksamhet finns olika krav på utbildning efter gymnasiet, flera olika certifieringar finns i branschen.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top