Vision

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Vision är facket för dig som arbetar inom kommun eller landsting/region. Du kan också vara anställd hos ett privat företag med koppling till vård, tandvård, skola och omsorgsområdet eller inom en frikyrka eller Svenska kyrkan. Vision har över 4000 yrken representerade.

Du kan vara administratör, receptionist, assistent, utredare, ekonom, upphandlare, tolk, tandsköterska, tandhygienist, medicinsk sekreterare, socionom, diakon, pastor, präst, kommunikatör, personalvetare, ingenjör eller arbetar inom miljö och hälsoskydd för att nämna några yrken och områden. Du kan vara chef inom kommun och landsting/region eller privat företag eller i en kyrka. Även egenföretagare utan anställda kan vara medlemmar i Vision.

Du kan vara student och studera till något av yrkena och tänker dig arbeta inom kommunal eller landstings/regionsektor. Det finns även medlemskap för pensionärer.

Dina tre första månader som medlem i facket är gratis. Är du under 30 år när du ansöker om medlemskap betalar du bara 100 kr för det första året. Sedan varierar medlemsavgiften med din inkomst. Den kan variera mellan ca 53 kronor/mån (inkomst 0 kr/mån) till 294 kr/mån.(inkomst över 22 200kr/mån) Dessutom kan tillkomma avgifter till lokal avdelning eller klubb. Medlemskap i Visions a-kassa kostar 99 kr/mån. Avgifterna gäller 2014.

Är du student och blir medlem betalar du 100 kr under studietiden. Som pensionärsmedlem i Vision kan du välja om du vill vara med i en lokal sektion. Den lokala medlemsavgiften varierar mellan 5 och 100 kronor per år. Du kan se vilka de lokala sektionerna är på Visions hemsida.

Det här får du medlemsavgiften

 • Personlig rådgivning och samtalsstöd om något som berör ditt arbete
 • Hjälp med karriären; Vision har karriärcoachning utan extra kostnad. Du får också tillgång till lönestatistik och CV-granskning.
 • Juridiskt stöd; om du råkar i konflikt med din arbetsgivare om något som berör din anställning kan du få rättshjälp.
 • Inkomstförsäkring vid arbetslöshet; Försäkringen kompletterar a-kasseersättningen som bara ger dig ekonomisk ersättning upp till en maximal månadsinkomst på 18 700 kr. Om du tjänar mer (upp till 100 000 kr/mån)när du blir arbetslöshet ger dig försäkringen ca 80 % av din månadsinkomst i 160 dagar. Om du tecknar en frivillig tilläggsförsäkring kan det ge ytterligare 100 dagar. Villkoren är att du varit medlem i facket 12 månader före arbetslösheten. Och försäkringen gäller även om du har sagt upp dig själv och efter a-kassans avstängning.
 • Andra försäkringar betalar du själv premien för som Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Dessa försäkringar är gratis i tre månader sedan måste du välja om du vill ha försäkringarna eller inte. Din make/maka/sambo kan teckna försäkringar som medförsäkrad.
 • Ytterligare försäkringar med bra villkor som du betalar själv är barn och gravidförsäkring hos Förenade liv, seniorförsäkring Förenade liv, för pensionärer och hem- och sakförsäkringar, företagsförsäkring för egen företagare och studentförsäkring.
 • Möjlighet att söka om svenska och internationella stipendier och har också tillgång till olika utbildningserbjudanden från olika företag.

Vision kollektivavtal

Arbetar du inom kommun. landsting/region eller Svenska kyrkan har din arbetsgivare ett centralt avtal med Vision via Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Pacta och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vision har även avtal med andra arbetsgivare och förhandlar då med bland annat Almega, Fastigo, Arbetsgivaralliansen med flera.

Kollektivavtalet reglerar i allmänhet övertidsersättning, föräldrapenningtillägg, tjänstepension, längre semester och hur lönesättningen ska gå till. Avtalen innehåller också en rad avtalsgruppförsäkringar som reglerar till exempel vad som gäller när du blir sjuk eller vid olycksafall. Varje enskild arbetsgivare inom kommun, landsting och region är skyldig att teckna avtalsförsäkringar:

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) kompletterar den sjukersättning/aktivitetsersättning lagen ger dig.
 • Avgiftsbefrielseförsäkring säkerställer pensionsavsättningarna vid långvarig sjukdom.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) kompletterande ersättning till det som lagen om arbetsskadeförsäkring ger dig vid arbetsskada.
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) tjänstegrupplivförsäkring ger ekonomiskt skydd för efterlevande vid dödsfall

Det finns också möjlighet att förhandla om villkor lokalt om det gäller speciella anställningsvillkor för just din arbetsplats. Det centrala avtalet är alltid det man utgår från.

Student

Vision har under 2014 tecknat ett studentmedarbetaravtal med SKL som gäller inom kommuner, landsting och företag inom Pacta. Studenter har nu en chans att skaffa viktiga meriter genom att jobba parallellt med studierna och arbetsgivare möjlighet att locka till sig unga akademiker. Arbetsgivaren har möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka.

Fackliga Förmåner

Medlemsförmåner och rabatter:

 • bra bolån och medlemslån hos olika banker.
 • hjälp med privata juridiska frågor och privatekonomi.
 • rabatt på pensionrådgivning.
 • handla böcker ho AD Libris och Bokus med rabatterat pris.
 • prenumerera på vissa tidskrifter med bra rabatter.
 • hyra stuga i Dalarna, Öland, Jämtland och Västerbotten till rabatterat pris.
 • rabatter hos vissa nordiska hotellkedjor och semesterboende i Italien.
 • rabatter på vissa hälsofrämjande aktiviteter.
 • rabatterat pris på glasögon och linser.
 • rabatterat pris på hemlarm.
 • rehabilitering på Gran Canaria om du kan visa läkarintyg på ditt behov.

Se vår lista med fackförbund för chefer ifall du vill få en övergripande blick över olika fackförbund och deras fördelar och nackdelar.

Styrning

Fackförbundet Vision är demokratiskt, medlemsstyrt och opolitiskt. Vision ingår i TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vision har 173 000 medlemmar med ca 4000 olika yrken. Visions program har innehåller ställningstagande och arbete för dina anställningsvillkor, din arbetsmiljö, internationella frågor, jämställdhet, ledarskapsfrågor, lön och löneutveckling, mänskligar rättigheter och likaberättigande, sysselsättning och arbetsmarknad och välfärdsfrågor.

Vision påverkar politiskt, makthavarna och arbetsgivarna. Facket samarbetar med systerfackförbund i världen men ingår också i internationella och nordiska fackliga sammanslutningar som påverkar både EU och FN.

Högsta beslutande organ är Förbundsmötet. Där bestäms vilka frågor som Vision ska arbeta med kommande två år. Du kan som medlem påverka och skriva motioner till mötet. På arbetsplatserna kan Visions medlemmar bilda avdelningar och klubbar, en avdelning eller klubb per arbetsgivare Minst en gång per år träffas förtroendevalda i din region på en regionkonferens. Där diskuteras och planeras den regionala verksamheten för det kommande året.

Vision är fackförbundet för:

 • Anställda inom kommun eller landsting
 • Anställda i Svenska kyrkan
 • Studenter.

Besök Vision

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.