Fackförbund för Chef

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Över 700 000 medlemmar

Inkomstförsäkring ingår

Även egenföretagare & chefer

Som chef är det viktigt att vara med i ett fackförbund som känner till den arbetsmiljön och de arbetsrelaterade problem som kan uppstå när man har en befattning som innebär ledarskap. Många kan tycka att det är onödigt och bortkastade pengar att gå med i facket, men faktum är att de flesta som är aktiva medlemmar drar stor nytta av att gå med i facket. Det finns många olika områden som man kan få hjälp och råd kring, samt få en inkomstförsäkring som kan bli väldigt värdefull. Idag finns det ett flertal starka fackliga organisationer och förbund som representerar chefer i olika delar av näringslivet. De som är mest framträdande i Sverige för chefer är fackförbunden Unionen, Jusek, ST, Ledarna och Vision, som med sin erfarenhet finns som stöd och skapar trygghet för chefer runtom i hela landet.

Inkomstförsäkring

Som medlem i ett fackförbunden får man möjlighet till en inkomstförsäkring som ger ekonomisk ersättning om man skulle bli arbetslös. En inkomstförsäkring läggs till den ersättning a-kassa betalar ut när arbetslös. Det bidrar till att man kan få ut ett avsevärt högre belopp än bara a-kassa. Genom att ha en inkomstförsäkring som är utformade för chefer som i regel har en högre inkomst så underlättar det till stor del den ekonomiska situationen vid arbetslöshet.

Fackförbund till dig som chef & ledare

FörbundUnionen chef
Avgiftfr. 50 kr/mån
Förmåner Inkomstförsäkring
Karriärrådgivning
Personlig chefsrådgivning
Lönestatistik bland chefer
Tidningen ”Chef”
Granskning av avtal
Sak- och personförsäkring
Förhandlingshjälp
Egen ledarprofil
Kurser och seminarier
Coachning
MedlemskapAnsök
FörbundFackförbund för chef - ledarna
Avgift fr 296 kr/mån
Förmån Inkomstförsäkring i 150 dagar upp till 80 000 kr
Lönestatistik bland chefer 2020
Avtal- kontraktsgranskning
Förhandlingshjälp och personlig rådgivning
Utveckling till en bättre chef
Chefs karriär
Ansökningshandlingar
Litteratur
Nätverksträffar
Rabatt vid kapitalrådgivning
Rabatt vid utbildning
MedlemskapAnsök

Professionella fackliga tjänster som erbjuds

Hos Unionen får man som medlem ett stort utbud av hjälp och tjänster för olika arbetsrelaterade situationer. Unionen arbetar med erfarna coacher och jurister som kan komma med stöd och råd för hur man ska lösa en tvist på arbetet på bästa sätt, eller något annat som förefaller problematiskt i sin ledarroll. Detta kan vara till stor hjälp då man har ett nätverk av kompetens kring sig vilket skapar trygghet. Som medlem hos Jusek kan man få rådgivning och lösningar anpassat efter den situationen man befinner sig i. Vanliga frågor berör föräldraledighet, sjukdom, pension där det finns tydliga lagar och avtal kring, men som man lätt kan missa om man inte är väl insatt. Genom att vara del av ett fackförbund för chefer så kan man få god hjälp att hantera denna typen av frågor genom vägledning och direktiv kring sin situation från professionella jurister och andra kompetensgruper. Även Ledarna har en mycket uppskattad ”Chefservice” dit medlemmar kan vända sig för råd och hjälp vid situationer som uppstår i arbetet.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Vid studier kostar medlemskapet enbart 100 kr för hela studietiden. Det ingår också inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad.