Fackförbund för arbetsmiljöingenjör

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Arbetsmiljöingenjörer

Det är arbetsmiljöingenjörer som arbetar med att göra arbetsmiljön på arbetsplatser till en trygg och sund miljö. På så sätt minskar man risken för skador eller besvär. Vanligtvis börjar man med en riskanalys med utgångspunkt i påverkansfaktorer som ljudnivå, luftkvalitet, strålning eller stress. Anställningar finns både inom privat sektor och offentlig sektor. Är man privatanställd tjänsteman så är man på ett företag eller arbetar som konsult. Är man direktanställd är man specialist på det företagets miljöer och villkor, är man konsult får man ta kund för kund. Behov av kompetensen finns också på myndigheter och kommuner. Till exempel inom vården och sjukhus, där är kraven på arbetsmiljön stora. Ta din anställningsform som tjänsteman och utifrån det söker du rätt typ av fackförbund för arbetsmiljöingenjörer, i offentlig sektor eller privat sektor.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top