Teaterförbundet

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Teaterförbundet är ett fackförbund för dig som arbetar eller studerar inom scen-, film- och medieområde. Du kan också vara egen företagare.

Du tillhör gruppen konstnärlig personal och har genomgått medlemsgrundande utbildning och har försörjt dig inom området 12 månader eller kan visa att du har försörjt dig 6 mån inom området och att du har en anställning också de nästkommande 6 månaderna. Du kan också vara teknisk och administrativ personal med en medlemsgrundande utbildning och har en avtalsenlig anställning inom området.

Som egenföretagare kan du också välja att bli medlem i Teaterförbundets Servicebolag. Som ansluten till Servicebolaget har du samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemmar i förbundet.

Möjlighet till dubbelanslutning i två fackförbund finns genom avtal som Teaterförbundet har tecknat med Lärarförbundet, Fackförbundet Vision, Journalistförbundet och Unionen. Avtalen innebär att du blir fullvärdig medlem i båda förbunden. Principen är att du uppfyller kraven för medlemskap i flera fackförbund, till exempel dansare som arbetar som lärare. Det kan också vara så att Teaterförbundet inte har kollektivavtal med en arbetsgivare men det andra fackförbundet har det. Eller så växlar du mellan olika arbetsområden och kan därför ha dubbla medlemskap. Medlemsavgiften är beroende på din årsinkomst och varierar från 195 kr/mån (upp till 150 000 kr/år) till 300 kr/mån (över 280 000 kr/år) Avgifterna gäller 2014. För studerande kostar det 300 kr per år. Är du yrkesverksam och studerar är avgiften 55 kr/mån. Du studerar på någon av följande utbildningar: Stockholms Dramatiska Högskola, Filmhögskolan, Operahögskolan, Cirkus- och Danshögskolan, Tillskärarakademin i Göteborg och Konst, kultur och ekonomiprogrammet vid Södertörns högskola.

Teaterförbundet för egenföretagare?

Egenföretagare kan ansluta sig till Teaterförbundets Servicebolag. Då gäller särskilda regler för medlemsavgiften. Avgiften delas upp i två delar, dels avgiften till Teaterförbundet som för år 2014 är 150 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 205 kr per mån. Du kan också välja att inte ansluta dig till Servicebolaget. Då betalar du vanlig medlemsavgift. Avgiften till a-kassan (Unionens) är 97 kr/mån. Inom Unionen finns en särskild kultursektion.

För medlemsavgiften får du:

  • Tillgång till jourhavande ombudsman som svarar på frågor om ditt arbetsliv och kan granska ditt kontrakt. Du får också rätt till juridisk hjälp.
  • Förmånliga medlemsförsäkringar som till exempel hemförsäkring, liv- och olycksfallsförsäkring, företagsförsäkring och barnförsäkring. Är du ny medlem får du 3 månaders gratis olycksfalls- och livförsäkring.
  • Förmånliga medlemslån, du kan låna pengar till förmånlig ränta i några olika banker.
  • Du har också tillgång till Teaterförbundets rättighetsbolag som arbetar med och bevakar upphovsrätt och royalties.
  • Som egen företagare kan du få stöd i ditt företagande.
  • Flera andra förmåner ingår för medlemmar såsom tillgång till en artistdatabas, fackliga kurser, kompetensutveckling och teaterrabatt.
  • Kollektivavtal

Kollektivavtalen säkrar villkoren och ger en trygghet i din anställning. De har med lön och ersättningar såsom övertid, vid arbete på obekväm arbetstid men också ersättningar vid upphovsrätt. I kollektivavtalet ingår också försäkringar och avtalspension. Kollektivavtal är tecknade inom scenområdet, medieområdet, och för biografpersonal för att nämna några. Se alla kollektivavtalen här.

Teaterförbundet har också kompletterande avtalsförsäkringar i kollektivavtalet. TRS är ett omställningsavtal som ingår i kollektivavtalet. Avtalet kan efter prövning ge ekonomiskt stöd om du måste ställa om till ett nytt arbete. För att få stödet måste du ha arbetat 1,5 år under de senaste fem åren hos en arbestgivare som tecknat avtalet. Du kan också få avgångsersättning AGE om du blir uppsagd vid arbetsbrist och om villkoren är uppfyllda . AGB, avgångsbidrag, är ett tillägg till arbetslöshetsförsäkringen.

Teaterförbundet har 8000 medlemmar. 90 % av medlemmarna är visstidsanställda (frilansare).

Förbundet är anslutet till TCO, tjänstemännens centralorganisation. Facket arbetar för att trygga löner och arbetsvillkoren genom sina kollektivavtal. Stor vikt läggs också vid att arbeta med och bevaka upphovrätten till medlemmarnas produktion. Fackförbundet är opolitiskt men arbetar aktivt med att påverka politiker ibland annat kultur- och filmområdet.

Facket är medlemsstyrt. De väljer förbundsstyrelse som är verkställande åt Riksstämmorna som är högsta beslutande organ.

Medlemmarna tillhör också en yrkesavdelning. Dessa arbetar med frågor och arbetsvillkor som rör yrket. Exempel på yrkesavdelning är där medlemmarna är artister, biografanställda, dansare, pedagoger, skådespelare med flera. Arbetar du på en institution har medlemmarna en lokalavdelning.

Teaterförbundet är facket för:

  • Anställd inom scen-, film- och medieområdet
  • Studenter.

Besök Teaterförbundet

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.