SRAT

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

SRAT är facket för dig som är akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Det finns fyra legitimationsyrken; audionomer, kiropraktorer, optiker och tandhygienister som är medlemmar. Andra är bland annat diplomater, hälsoakademiker, lotsar samt specialister och handläggare. Du kan till exempel arbeta inom Försvarsmakten, Posten, Arbetsförmedlingen, landsting eller inom privat sektor. Du kan vara flygtekniker, hälsovetare eller ha akademisk utbildning (minst 120 p/180 hp, finns undantag). Du kan vara chef eller egenföretagare. Det blir allt fler egenföretagare (enmans- och fåmansföretagare) som har medlemskap inom STRAT. Är du studerande till audionom, hälsovetare, kiropraktor, optiker, podiater eller tandhygienist kan du också bli medlem (gratis). Som pensionär kan du också vara medlem. Inom SRAT finns många föreningar bildade utifrån vilket yrke, utbildning eller arbetsgivare man har.

Nedan finns en lista på föreningar:

 • AEAs personalförening
 • SRATs allmänna sektion, SRAT-A
 • Audionomerna
 • Svensk Flygpersonalförening, SFPF
 • Svensk Flygteknikerförening, SFF
 • SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket
 • Föreningen FRA-tjänstemän
 • HälsoAkademikerna
 • Föreningen Statens justerare av mått och vikt
 • Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR
 • SRAT-föreningen vid Kustbevakningen
 • Svenska logopedförbundet
 • Lotsförbundet
 • Svensk Optikerförening
 • Svensk Perfusionistförening
 • Riksförbundet för Podiatrisk Medicin
 • SRAT-Posten
 • SRAT Arbetsmarknad
 • Sacoförbundens personalförening, SFP
 • SRAT-föreningen vid Sjöfartsverket
 • Socialstyrelsens SRAT-förening
 • Statens Kriminaltekniska Laboratoriums SRAT-förening
 • Sveriges Tandhygienistförening, STHF
 • Trafikflyghögskolans SRAT-förening
 • SRAT-föreningen vid Tullverket
 • Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

SRAT medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap på STRATs hemsida, antingen direkt till STRAT eller till någon av föreningarna. Här kan du också söka om medlemskap hos Akademikerna Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). Kostnaden för att bli medlem i facket är för yrkesverksamma är 225 kr/månaden. Avgiften beror på din månadslön och tjänstgöringsgrad. Arbetssökande, egenföretagare och pensionärer har lägre månadsavgift. Medlemskapet är gratis för studerande.

För medlemsavgiften får du bland annat: SRAT Hälsoskydd (för yrkesverksamma, arbetssökande) En försäkring med sjukinkomstersättning och hälsoombud. Du måste ha varit medlem i 12 månader. SRAT Inkomstförsäkring (för yrkesverksamma, arbetssökande) Kompletterar ersättningen för den som är med i arbetslöshetskassan så att nivån tillsammans med eventuell ersättning från trygghets/omställningsavtal blir cirka 80 procent av lönen. Du måste ha varit medlem i 18 månader.

För studenter finns en sjukkapitalförsäkring under hela studietiden. För flygtekniker finns en ”Loss of license” fond. Liv-, sjukkapital- och olycksfallsförsäkring (för yrkesverksamma, arbetssökande). Försäkringen är kostnadsfri under tre månader därefter betalar du. Genom SRATs samarbete med olika försäkringsbolag kan du teckna några försäkringar själv såsom patientförsäkring, företagsförsäkring, personförsäkringar, hemförsäkring med flera. Förutom försäkringserbjudanden får du också facklig rådgivning och juridisk hjälp. Andra förmåner är att du kan få tillgång till en gratis mobilapplikation; SACO LÖNESÖK. Appen innehåller lönestatistik baserat på 260 000 löner. Du kan också få förmånliga privata försäkringar och lån via samarbetspartners. Billigare el erbjuds också via samarbetspartners och även andra rabatterade priser på spa, hotell och kryssningar.

SRAT är partipolitiskt obundet. SRAT är ett av Sacos medlemsförbund. SRAT är uppbyggt av medlemsföreningar med egna styrelser. Föreningarna arbetar bland annat med yrkesfrågor och kompetensutveckling med stöd av förbundskansliet. SRATs högsta beslutande organ är Förbundsmötet som sammanträder vart tredje år. Föreningarna har möjlighet att lämna in motioner.

Facket ska fokusera på följande fyra områden den närmaste förbundsmötesperioden:

 • En professionell organisation i ständig utveckling
 • Profession
 • Villkor i arbetslivet
 • Utbildning och forskning

SRAT har kollektivavtal med arbetsgivare inom såväl privat, kommunal, landsting och statlig verksamhet.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.