IF Metall

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

IF Metall är ett fackförbund för dig som jobbar inom industribranschen. Det kan vara verksamheter inom plast, stål, järnverk, metallverk, elektronikindustrin, bilindustrin, svetsmekanik, i gruva, glasbruk, kemi- och läkemedelsindustrin, textilindustrin, tvätterier för att nämna några områden Du kan också vara anställd på ett bemanningsföretag som ger jobb inom dessa branscher. Du också kan vara pensionär eller studerande till ett yrke som leder till anställning inom industribranschen.

IF Metall är facket för:

 • Löntagare inom industri m.m.
 • Studenter.
IF Metall logga
4.5 out of 5.0 stars
  • 313 000 stycken medlemmar
  • Flera bra medlemsförmåner
  • Omfattande försäkringsskydd
  • Försäkringar ingår

Medlemsavgift

239 – 657 kr/mån

A-kassa

145 kr/mån

Kvalificeringstid

12 mån

Inkomstförsäkring

Ingår

Vad kostar medlemskap

Medlemsavgiften utgör 1,56 % av din lön. Den lägsta medlemsavgiften är 239 kr per månad och den högsta är 657 kr per månad. På vissa arbetsplatser kan det tillkomma en mindre klubb- eller försäkringsavgift. Vid sjukfrånvaro eller arbetslöshet är avgiften 239 kr per månad. Om du är studerande och under 20 år är medlemskapet kostnadsfritt. Pensionärer betalar 324 kr per år.

Det här får du för medlemsavgiften

 • Rättshjälp. Om du hamnar i en arbetsrelaterad konflikt med din arbetsgivare eller hamnar i tvist med Försäkringskassan om till exempel en arbetsskada kan du få rättshjälp.
 • Du omfattas av arbetslöshetsförsäkring eftersom en del av medlemsavgiften går till a-kassan.
 • Andra försäkringar. Om du är under 65 år så får du olycksfallsförsäkring för fritiden och kompletterande livförsäkring och en barngruppförsäkring. På vissa arbetsplatser kan det finnas andra försäkringar.
 • Gratis försäkringsrådgivning; så kallad ”försäkringskvart”.
 • Gratis facklig utbildning; du lär dig mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har på arbetet.
 • Ekonomisk ersättning vid strejk eller lockout.

IF Metall och kollektivavtal

IF Metall har över 40 kollektivavtal med arbetsgivare inom olika industribranscher. Alla kollektivavtalen finns på IF Metalls hemsida.

Kollektivavtalen reglerar till exempel löner såsom garanterade lägsta löner och ersättning vid arbete på obekväm arbetstid, ersättning vid övertid, semesterlön, föräldralön, bibehållen lön vid ledighet för akuta familjeangelägenheter.

I kollektivavtalen ingår också extra försäkringsskydd så kallade avtalsförsäkringar. Det finns till exempel tilläggsförsäkring om du blir sjuk, får en arbetsskada, om du avlider, blir uppsagd, behöver ekonomisk hjälp vid omställning till nytt arbete eller ska gå i pension. Det finns också föräldraförsäkring från 2014. I vissa avtal har man förhandlat fram rätten att gå ner till deltid från det att du fyller 60 år. Särskilda regler gäller för detta.

Via kollektivavtalen kan du också ha inflytande i arbetsrelaterade frågor som gäller arbetstider, anställningsformer, arbetsmiljön på din arbetsplats, jämställdhet och kompetensutveckling.

Om du är studerande och uppfyller kraven för medlemskap, kan du bland annat få hjälp om du arbetar under skolloven, såsom lönerådgivning, säkerhetsfrågor och även juridisk hjälp. Du kan påverka genom att delta i medlemsmöten eller skicka in motioner till den kongress som hålls vart tredje år. Dessutom finns det förmånliga priser om du vill hyra semesterhus både i Sverige och utomlands.

Förmåner för Medlemmar

Andra medlemsförmåner och rabatter som ingår i ett fackligt medlemskap är;

 • Förmånliga person- och sakförsäkringar utöver de som ingår i medlemsavgiften och kollektivavtalen. Som till exempel hemförsäkring och pensionsförsäkring.
 • IF Metallkortet är ett medlemskort som också innehåller rabatter på resor, friskvård, kultur och även frisörbesök.
 • Medlemslån. Privata förmånliga lån hos Nordea och Swedbank.
 • Semesterboende till rabatterat pris för medlemmar
 • Kulturevenemang. Avdelningarna inom IF Metall genomför bland annat kulturprojekt som kan röra bibliotek, teater och film för att nämna några.
 • Medlemsportal. Du får också tillgång till en medlemsportal där du via inloggning kan läsa till exempel om ditt kollektivavtal och annat som rör ditt medlemskap.
 • Kompetensbank. Du kan registrera dig i IF Metalls kompetensbank och bli synlig för flera arbetsgivare.

Medlemmar kan också gå en gratis facklig utbildning och lära dig mer om rättigheter och skyldigheter. Du har möjlighet att skaffa dig ett bra försäkringsskydd via medlemskapet.

Organisation

IF Metall har ca 313 000 medlemmar. Dessa medlemmar finns på ca 11600 arbetsplatser. Drygt 70 000 är kvinnliga medlemmar. IF Metall är en demokratisk medlemsstyrd organisation. IF Metall ingår i LO (Landsorganisationen). IF Metall samverkar med Socialdemokraterna på olika sätt.

IF Metall vill bland annat:

 • Utveckla arbetsinnehållet för att skapa bättre jobb. Målet är att alla inom industrin ska kunna utvecklas i sitt jobb och få den kompetensutveckling som behövs, men också för ett större inflytande på sin arbetsplats.
 • Bidra till ett gott samhälle som är solidariskt, jämlikt och demokratiskt.
 • Att alla medlemmar som vill ska kunna delta i och påverka fackets ställningstaganden och dess verksamhet.
 • Att alla medlemmar i förbundet har samma värde, oavsett ålder, kön, ursprung eller sexuell läggning.
 • Att unga medlemmars intresse omhändertas. En ungdomskommitté stödjer avdelningarna i det arbetet.

IF Metall har 37 avdelningar från norr till söder i Sverige. Avdelningarna har anställda och förtroendevalda som finns till för medlemmarna. Du kan se alla avdelningarna på IF Metalls hemsida. Avdelningarna har också egna hemsidor där du kan se vad som händer inom ditt område och hur organisationen är uppbyggd.

IF Metalls högsta beslutande organ är Kongressen som hålls vart tredje år. Där beslutas om mål och inriktningar för förbundet de kommande åren. 300 valda ombud från avdelningarna deltar på kongressen.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.