Handels facket – Handelsanställdas förbund

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Över 700 000 medlemmar

Inkomstförsäkring ingår

Även egenföretagare & chefer

Majoriteten av Handels fackets medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men även i folkrörelseorganisationer och hantverksbranschen finns många medlemmar. Handels är facket för dig som exempelvis jobbar som butiksbiträde, frisör, urmakare, optiker eller tjänsteman. Du kan också vara anställd inom skönhetsvård och gym-anläggningar. Du kan vara anställd på ett bemanningsföretag och hyrs ut till Handels avtalsområden. Du kan vara studerande på gymnasiets handels-, administrations-, frisör- eller hantverksprogram. Du kan ansöka om medlemskap elektroniskt på Handels hemsida.

Handels är facket för:

 • Handelsanställda.
 • Folkrörelseorganisationer
 • Hantverkare
 • Studenter.

Besök Handels

Fackförbundet Handels

Medlemsavgiften är inkomstberoende och varierar från 130 kr till 553 kr/mån (2018). Tjänar du upp till 9999 kr/mån. betalar du alltid 130 kr/mån. Tjänar du 30 000 kr/mån. eller mer betalar du 553kr/mån. Studerar du på gymnasiet (florist, frisör, stylist, skönhetsvård och textil/mode/design) är medlemskapet gratis men då omfattas du inte av fackets försäkringsförmåner. Medlemmar som börjar studera behöver inte betala medlemsavgift om man saknar inkomst och om man inte har studiemedel med extra bidrag. Är du föräldraledig kan du få reducerad avgift eller behöver inte betala någon avgift alls. Du får också reducerad avgift som pensionär.

För alla yrkesverksamma eller medlemmar som börjar studera gäller också att avgift till Handels a-kassa betalas. Avgiften är 132 kr/mån

Det här får du för medlemsavgiften:

 • Rådgivning, förhandlingshjälp, rättshjälp och stöd om du får problem på jobbet. Det kan handla om anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö eller dina rättigheter för att nämna några frågor.
 • Försäkringar; hemförsäkring och medlemsolycksfall – fritid och inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften. Det finns fler försäkringar som du ansluts till om du inte tackar nej. Till exempel sjuk- och efterlevandeförsäkring och höjd ersättning i olycksfallsförsäkringen. Det finns också andra försäkringar som du kan komplettera med och betala premien själv. Handels har samarbete med försäkringsbolaget Folksam.
 • Inkomstförsäkring; försäkringen gäller vid arbetslöshet och om du har varit medlem i Handels 12 månader innan du blev arbetslös. Du måste också ha varit medlem i Handels a-kassa i 12 månader. Du måste också tjäna mer än 25 025 kr i månaden för att omfattas av försäkringen. Inkomstförsäkringen gör att du kan behålla 80 % av din inkomst vid arbetslöshet om alla villkor är uppfyllda.
 • Handels erbjuder också ett personligt så kallat Försäkringssamtal till alla medlemmar. Som pensionär har du också möjlighet att få bra försäkringspremier på till exempel Sjukdom och Olycksfall 60+. För egenföretagare finns också möjligheter till försäkringsskydd.
 • Utbildningar om du vill lära dig mer om facket och dina rättigheter på jobbet. Hos LO finns också facklig utbildning för dig som är tjänsteman.
 • Stipendier; det finns ett antal olika stipendier, semesterstipendier, kulturstipendier och internationella stipendier. Stipendierna delas ut årsvis. Det finns också stipendier som täcker kursavgifter. Det finns stipendier till medlemmar som har fackliga uppdrag och vill gå utbildning på folkhögskola eller högskola. Det finns också studiebidrag till frisörelever som har klarat gesällprovet.
 • Handelskortet med en många rabatter och förmånliga priser på tjänster och produkter. Ansluter du Handelskortet till Mastercard erbjuds du ännu mera rabatter. Exempel är bensin, pensionsparande, gym, friskvård, nöjen och kultur, resor och hotell, för att nämna några. Handelskortet finns på följande länk: https://lomervarde.se/handels/ .
 • Medlemslån; förmånliga privatlån hos Nordea och Swedbank och ekonomisk rådgivning (gratis) 30 min hos Swedbank.
 • Förmånligt elavtal; två förmånliga elavtal med Skellefteå Kraft finns för medlemmarna.

Kollektivavtal

De två största avtalen finns inom område lager och butik. Handels har drygt 40 olika kollektivavtal och inom avtalen finns flera olika yrken. Många chefer och arbetsledare omfattas också.

Kollektivavtalet reglerar lön, ersättningar vid obekväm arbetstid, avtalspension, försäkringar vid sjukdom, dödsfall och skador på arbetet och föräldrapenningtillägg för att nämna några områden. Dessutom finns avtal om arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensnutveckling och medbestämmande. Avtalsförsäkringarna kompletterar den ersättning du får från de socialförsäkringar som är lagstadgade.

Kontrollera alltid om din arbetsgivare har kollektivavtal. Handels anser att alla arbetsgivare ska ha kollektivavtal och kontaktar arbetsgivare som inte har kollektivavtal och inleder förhandlingar. Du får förhandlingshjälp av förbundet om inte kollektivavtal finns.

Fackförbunden Handels och Unionen organiserar båda tjänstemän. Ett avtal mellan fackförbunden finns om vilka tjänstemannagrupper som organiseras i respektive fackförbund. Det har betydelse för dig vilket kollektivavtal som gäller. Som tjänsteman bör du förvissa dig om att du är ansluten till rätt fack.

Fackförbundet Handels är ett demokratiskt styrt förbund. Förbundet är anslutet till LO (Landsorganisationen) och är det tredje största förbundet inom LO. Facket har cirka 157 000 medlemmar. Nästan 100 000 är kvinnor. En tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år. Det finns 19 avdelningar inom Handels och facket finns på 25 000 arbetsplatser.

 • Rätten till heltid
 • Rättvisa löner
 • Bättre arbetsvillkor
 • Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och på sikt försvinna
 • Att alla anställda ska omfattas av kollektivavtal
 • Rätt till utbildning och kompetensutveckling
 • Tar ställning mot alla former av diskriminering
 • Att begreppet visstidsanställning ska tas bort ur Lagen om anställningsskydd
 • Att det ska vara förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft när behovet av personal är permanent.

Förbundet arbetar också med att påverka politiker och beslutsfattare på olika nivåer i frågor som är viktiga för Handels medlemmar. Handels medlemskap i LO ökar den påverkansmöjligheten. Handels samarbetar också med andra fackförbund och organisationer i Sverige, norden och internationellt. Handels tillhör de handelsanställdas yrkesinternational UNI Global Union som bland annat agerar mot multinationella företag. UNI har mer än 900 medlemsförbund och representerar 20 miljoner medlemmar.

Högsta beslutande organ i Handels är Kongressen som sammansträder var femte år. 250 ombud utses i direkta val av medlemmarna och på kongressen väljs förbundsråd och förbundsstyrelse. Alla medlemmar, klubbar och avdelningar har motionsrätt till kongressen. Det är Kongressen som beslutar om mål och inriktning för Handels. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutsorgan mellan kongresserna och ansvarar för att kongressens beslut genomförs.

Handels ombudsmän på avdelningarna medverkar i lokala och centrala förhandlingar och ansvarar också för förhandlingar vid tvister på arbetsplatsen. I regel ansvarar de också för arbetsmiljön som regionalt skyddsombud. Fackklubbarna utser representanter till avdelningens högsta beslutande organ, representantskapet Det utses också en avdelningsordförande. Alla medlemmar i Handels tillhör en fackklubb.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Vid studier kostar medlemskapet enbart 100 kr för hela studietiden. Det ingår också inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad.