Akademikerförbundet SSR

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

För dig som är samhällsvetare passar Akademikerförbundet bra att vara medlem i. Det arbetar omkring 80 000 samhällsvetare i Sverige, både inom privat och offentlig sektor. Av dessa är ca 71 000 organiserade och medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Som samhällsvetare kan man ha många olika arbetsuppgifter och inriktningar. Det mesta handlar om samhällsfrågor och analyser. Mer konkret handlar arbetet ofta om utredningar och kommunikation. Samhällsvetare blir man efter en akademisk utbildning på Universitet eller högskola.

Akademikerförbundet SSR är det ledande facket för samhällsvetare och driver frågor som är viktiga för medlemmarna. Fackförbundet akademikerförbundet är det fjärde största facket inom Saco, och är alltså bra för dig som samhällsvetare. Fackförbundet har medlemmar som är bland annat ekonomer, personalvetare, folkhälsovetare, socionomer och beteendevetare. Förutom yrkesverksamma inom privat och offentlig sektor kan man också bli medlem i akademikerförbundet SSR som egen företagare.

Akademikernas SSR är partipolitiskt obundna

Värt att veta är att Akademikernas SSR är obundna partipolitiskt. För den sakens skulle är man ändå delaktig i samhällsdebatten i frågor som är viktiga för medlemmarna. Det finns vissa grundkrav för att bli medlem i förbundet. Till exempel skall man vara student eller ha studerat samhällsvetenskap på universitetsnivå. Studierna skall omfatta minst 180 högskolepoäng. Medlemsavgifter är normalt 250 kr/mån, men det finns varianter beroende på omfattningen av arbetstid. Du kan vara medlem även om du är arbetssökande, doktorand, pensionär eller föräldraledig. Då är avgiften för medlemskapet lägre beroende på medlemskapet.

Exempel på vad som ingår i medlemskapet hos Akademikerförbundet SSR:

  • Tillgång till specialister inom till exempel pensionsfrågor, arbetsrätt och försäkringsskydd.
  • Förhandling av kollektivavtal
  • Stöttning och rådgivning från ombud för till exempel egenföretagare.
  • Vid tvist kring exempelvis diskriminering eller omplacering på arbetsplatsen har man tillgång till rättshjälp och hjälp i förhandling
  • Lönestatistik som är relevant för branschen, så att du kan säkerställa att din lön är marknadsmässig
  • Tillgång att hyra fritidshus för en givande semester.
  • Hjälp och stöd för karriärutveckling, genom hjälp med ansökningshandlingar, coachning och lönesamtalsstöd.

A-kassa – Värt att veta är att AEA Akademikernas a-kassa ligger på 110 kr/mån. Den är frivillig och är en försäkring om du skulle bli av med jobbet, som ett ekonomiskt stöd medan du söker nytt arbete. Den ger dig 80% i ersättning upp till a-kassegrundande lönen 25 025 kr/mån. (2018-11-06)

Inkomstförsäkring – Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet, den kompletterar ersättningen från a-kassan och ger dig ytterligare ekonomiskt stöd. Som mest får du 80% av din lön upp till 100 000/mån i upp till ca 7 månader. Det krävs dock att du är medlem i a-kassan för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.