Har du rätt lön?

Här nedan kan du se lönestatiskt från Statistiska Centralbyrån. Det är en statistik som är öppen för hela befolkningen att ta del av. Som medlem i ett fackförbund kan du även få ta del av fackens egna undersökningar av medlemmarnas löner. Denna statistik är oftast mer granulär och ger en mer specificerad lönestatistik för ditt yrke. Exempelvis kan ett fackförbund för tjänstemän ge en mer detaljerad statistik för tjänstemännens exakta titel och verksamhetsområde. Där kan lönen också skilja sig betydande mellan områden. Facket kan också ge dig individuell hjälp med lönefrågor samt frågor rörande din framtida pension. Det är också fackförbunden som förhandlar om kollektivavtalen där nästan allt som rör en anställning ingår. Allt ifrån lön, pension, arbetsmiljö,föräldraredighet till semester och ledighet.

REGION


YRKESGRUPP