Fackförbund för tjänstemän

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


Fackförbund för tjänstemän omfattar flertalet olika yrkesgrupper och kan därför lättast delas upp i olika sektorer där förbunden verkar. Dessa sektorer är privat, statlig, kommun och landsting/region. Det är också inom dessa områden som facken vanligtvis är uppdelade för att förhandla om vilka kollektivavtal som skall gälla. Om du skall bli medlem i facket är det viktigt att ditt fackförbund har ett kollektivavtal på din arbetsplats så att din anställning täcks av avtalen.

Här nedan kommer några exempel på de största facken för tjänstemän.

Tjänstemän privat sektor

Unionen är det största fackförbund för tjänstemän inom den privata sektorn. Unionen har över 500.000 medlemmar och har ett starkt inflytande på många arbetsplatser

Kika in Unionen.se
Läs mer om Unionen

Akademiker

Jusek är ett fackförbund för akademiker. Ekonomer, systemvetare, sämhällsvetare, personalvetare, kommunikatörer och jurister. Jusek ingår i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och har ca 85.000 medlemmar

Tjänstemän statliga myndigheter

ST (Statstjänstemannaförbundet) är det största fackförbund för statligt anställda med över 90.000 medlemmar.

Tjänstemän Kommun, Landsting och Regioner

Vision (Tidigare Sveriges kommunaltjänstemannaförbund) är facket för dig inom kommun, landsting och kyrka. Förbundet har cirka 170.00 medlemmar. Övrigt Det skall tilläggas att det också finns en mängd övriga så kallade yrkesförbund som representerar enskilda yrken. Som till exempel polisförbundet och tandläkarförbundet.

Tjänstemannaavtal

Från ett fackligt perspektiv brukar man skilja från tjänstemän och arbetare. Skillnaden mellan dem utgörs i grunden av vilken arbetsuppgift som utförs på jobbet. Den ursprungliga och väldigt förenklade skillnaden är att se tjänstemän som producent av en tjänst och arbetare som producent av en vara. Men det som kanske är den mest betydande skillnaden mellan en tjänsteman och arbetare är fackens utformning av kollektivavtalen. Tjänstemannaavtalen är inriktade mer på individens betydelse för verksamheten den jobbar med. I tjänstemannaavtal lyfter man hellre fram rättigheter, regler och processer för hur den anställde kan hävda sin individuella betydelse för verksamheten, medan man i arbetaravtal utgår ifrån hela kollektivets betydelse. Lönesättning och lönenivåer är därför oftast individuella för tjänstemän och det är din personliga betydelse som skall avgöra hur mycket du som anställd bör ha i lön. Även om lönen oftast är individuell så finns det flera andra saker som är framförhandlade i löneavtal. Bland annat lägsta lön, krav på löneförhandling, lägsta löneökning och kriterier för hur lönen skall sättas.

Det är inte bara lön och ersättningar som regleras i tjänstemannaavtal. Även saker som exempelvis rör försäkringar, pension och arbetslöshet.

  • ITP-avtalet ger tjänstemän en kompletterande tjänstepension till den statliga pensionen.
  • Omställningsavtal – Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb vid arbetsbrist.
  • TGL- Tjänstegrupplivförsäkring – En livförsäkring som tecknas av din arbetsgivare.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – Ekonomiskt skydd vid skada på jobbet.
  • Allmänna anställningsvillkor.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen