Fackförbund för dig som är statligt anställd

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Statligt anställd personal

Fackförbundet ST är det idag absolut största fackförbundet för alla medborgare som arbetar inom den statliga sektorn. Förbundet har idag lite mer än 90.000 medlemmar och dessa arbetar främst inom olika statliga myndigheter, verk och bolag. Vissa av medlemmarna arbetar också på universitet, högskolor och även på statligt finansierade stiftelser.

Eftersom att ST är det enda fackförbund i hela Sverige som endast riktar sig mot statligt anställda så har de också en väldigt bred och genuin kunskap om hur det är att arbeta statligt. ST anser precis som så många andra specialiserade fackförbund att det är lättare och bättre om alla medlemmar arbetar inom exakt samma saker så att alla kan komma överens om vad som är bäst för just dem.

Trygghet för statens personal

Många statligt anställda har en yrkesroll som direkt påverkar landets medborgare. Av den anledningen arbetar ST för öppenhet på arbetsplatser för främja rättssäkerhet och förhindra korruption eller andra former av maktmissbruk. En viktig punkt ST jobbar för är att fler skall vara tillsvidareanställda istället för visstidsanställda. Detta skapar en trygghet för den anställde att till exempel våga framföra kritik på sin arbetsplats.

ST är också medlem i TCO och är i dagsläget helt fristående politiskt. I varje fråga som ST behöver ta ställning i så gör de det alltid med sina medlemmars intressen i åtanke. Självklart försöker de också att förbättra sina medlemmars villkor på alla sätt de kan oavsett vilken partipolitisk grund dessa frågor har.

Några huvudsakliga områden som ST har valt att lägga mest energi på är lönen, inflytandet samt arbetsmiljön. Lönen är självklart ett av de viktigaste villkoren i det moderna arbetslivet då det idag är en väldigt hård konkurrens bland både företag och arbetssökande. Därför är ST väldigt engagerade i lönefrågor och alla förhandlar som hör därtill. ST anser att lönesättningen ska vara helt individuell och att den alltid ska vara baserad på sakliga grunder. Den ska också vara helt transparent så att de anställda ska kunna se vad som påverkar deras egen lönesättning samt hur de själva också ska kunna påverka den. På så vis blir det också mindre oklarheter mellan den anställde och den ansvarige chefen.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.