Fackförbund för trafikledare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Trafikledare

Andra benämningar kan vara transportledare eller trafiksamordnare. Man ansvarar för att transporter av gods är effektiva, säkra och korrekta. Rätt gods skall till rätt plats på ett säkert sätt, till lägsta möjliga kostnad. Kommunikation är viktigt. Vanligtvis är man anställd på ett transportbolag, åker eller budfirma, men vissa stora företag har behov av egna transportledare. Man använder många olika transportmedel, och försöker få tider och destinationer att stämma. Prissättning och förhandlingar är också vanliga delar av arbetet. Således utvecklar man kontakter med sina kunder och odlar goda relationer. En vanlig karriär väg är att man tidigare arbetat som förare eller transportör och sedan blir transportledare. Transportledare är oftast anställda inom privat sektor.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top