Fackförbund för flygledare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Flygledare

Till flygledare kan man bara utbilda sig via svenska försvaret, eller via trafikverkets egen utbildning. Förutom formella utbildningskrav finns specifika krav på din fysiska förmåga, närmare bestämt syn, hörsel och i övrigt fullt frisk. Det beror på stressnivån och det stora ansvaret som kommer med yrket. Flygledaren är ansvarig för säkerheten i flygtrafiken samt att allt fungerar effektivt. Man brukar skilja på tre typer av flygledare, de som ansvarar för trafiken på och omkring flygplatser, de som leder trafiken till och från flygplatserna, samt till sist de som arbetar med trafikflygen på de höga höjderna. Flygledare finns både inom det civila flyget och inom det militära flyget. Beroende på om du arbetar inom försvaret eller det civila flyget, samt vilken typ av tjänst du har, söker du medlemskap i ett fackförbund för flygledare.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top