Fackförbund för fartygsbefäl

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Befäl på fartyg

För att bli fartygsbefäl kan man med fördel utbilda sig via universitet till sjökapten. Det är en fyraårig utbildning som tillsammans med en längre praktik kvalificerar dig till att arbeta som sjöbefäl. Detta tillsammans med ett antal certifieringar inom säkerhet, navigering, brandskydd med flera gör att man håller sig uppdaterad. Sjöbefälet har högsta ansvaret på ett fartyg och ser till att navigering och säkerhet ombord sköts på bästa sätt. Tillsammans med andra befäl ombord sköter man manskap, lastning och framförsel av fartyget. Lite speciellt med sjöfarten är att man bor och arbetar på båten under långa perioder, sedan är man iland och ledig lika länge som man varit i tjänst. Mer om arbetsvillkor, löner, pensioner, försäkringar, befälsgrader med mera kan du få av ett lämpligt fackförbund för sjöbefäl.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top