Fackförbund för veterinär

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Veterinärer

Veterinärer arbetar med ohälsa och förebyggande åtgärder gällande djur. Det kan handla om sällskapsdjur, eller djur på en hästgård eller lantbruk. Det finns många olika specialistinriktningar inom yrket. Veterinärer är också efterfrågade gällande utveckling och rådgivning inom forskning och livsmedelsindustrin. Även myndigheter har behov av att anställa veterinärer. En del resor ingår då man rör sig över ett distrikt och besöker djur i deras levnadsmiljö, också obekväma tider förekommer vanligtvis i samband med beredskapsarbete eller jourtider. Utbildning på akademisk nivå krävs motsvarande 5,5 år. Anställningsformer varierar från små mottagningar till stora livsmedelskoncerner. En del driver eget företag eller arbetar på myndigheter. Således är det högst individuellt beroende på din anställning vilket fackförbund som passar dig som veterinär.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top