Fackförbund för sotare

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Sotare eller skorstensfejare arbetar med rengöring av skorstenar, ventilationsanläggningar och kontroller av värmeanläggningar och eldstäder. Anställningen är ofta hos ett specialiserat mindre företag men kommunen kan också anställa sotare om man har sotningsverksamhet. I arbetsuppgifterna kan också ingå rådgivning om eldning och täthetsprovningar av skorstenar eller motsvarande. Arbetstiderna är vanligtvis dagtid. Arbete förekommer ofta på hög höjd. En termins utbildning krävs och ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vidareutbildning finns efter några års erfarenhet. Fackförbundet för sotare och fejare kan ge dig mer information om lön och arbetsrättsliga frågor.

Lämpliga fackförbund

Snittlön sotare

Snittlön Skorstensfejare

  • Män 2021: ../mån
  • Kvinnor 2021: ../mån
  • Medel 2021: ../mån
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.