Fackförbund för arbetsmiljöinspektör

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


Inspektörer av arbetsmiljö

På arbetsplatser kan det finnas risker i arbetsmiljön, det kan vara buller, lukter, kemikalier, dammpartiklar och oergonomiska arbetsställningar. Dessa faktorer kan försämra arbetsmiljön och i vissa fall bryta mot lagar och bestämmelser som finns för arbetsmiljö i Sverige. Arbetsmiljöinspektörens jobb är att se till att arbetsgivare följer de lagar och regler som finns gällande arbetsmiljö. Regler sätts av arbetsmiljöverket och lagar finns i arbetsmiljölagen. Genom arbetsplatsinspektioner och kontakter med arbetsgivare får man en bild av arbetsplatsen. På senare år har förutom den fysiska miljö, även den sociala och stressrelaterade miljön blivit allt mer föremål för fokus. Mobbning, skadlig stress och andra organisatoriska faktorer granskas. Inspektionen leder till förslag eller anvisningar om hur arbetsmiljön skall förändras. Nästan uteslutande arbetar man på arbetsmiljöverket, och går då en internutbildning på 6 månader. Senare går en del vidare och blir arbetsmiljökonsulter år företag. Vilket fackförbund som gäller för arbetsmiljökonsulter beror på om man är anställd i offentlig sektor eller privat sektor. I båda fallen klassas man som tjänsteman.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen