Fackförbund för arbetsmiljöinspektör

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Inspektörer av arbetsmiljö

På arbetsplatser kan det finnas risker i arbetsmiljön, det kan vara buller, lukter, kemikalier, dammpartiklar och oergonomiska arbetsställningar. Dessa faktorer kan försämra arbetsmiljön och i vissa fall bryta mot lagar och bestämmelser som finns för arbetsmiljö i Sverige. Arbetsmiljöinspektörens jobb är att se till att arbetsgivare följer de lagar och regler som finns gällande arbetsmiljö. Regler sätts av arbetsmiljöverket och lagar finns i arbetsmiljölagen. Genom arbetsplatsinspektioner och kontakter med arbetsgivare får man en bild av arbetsplatsen. På senare år har förutom den fysiska miljö, även den sociala och stressrelaterade miljön blivit allt mer föremål för fokus. Mobbning, skadlig stress och andra organisatoriska faktorer granskas. Inspektionen leder till förslag eller anvisningar om hur arbetsmiljön skall förändras. Nästan uteslutande arbetar man på arbetsmiljöverket, och går då en internutbildning på 6 månader. Senare går en del vidare och blir arbetsmiljökonsulter år företag. Vilket fackförbund som gäller för arbetsmiljökonsulter beror på om man är anställd i offentlig sektor eller privat sektor. I båda fallen klassas man som tjänsteman.

Lämpliga fackförbund

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.