Fackförbund för geolog

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Geologer

Utbildning till geolog går genom ett kandidat eller magisterprogram på akademisk nivå. Är man utbildad geolog kan man vara verksam inom många olika geovetaryrken. Geologen har kunskaper om vår planet, dess uppbyggnad, utveckling och hur till exempel berg och jord förändras över långa tidshorisonter. Vanliga arbetsgivare kan vara inom privata näringslivet som konsulter eller ingenjörer. Inom den offentliga sektorn är man vanligtvis snarare inom utbildning och forskning. Till geovetaryrken kan man räkna bergrundsgeolog, maringeologer, hydrogeologer och jordartsgeologer. Fackförbund för geologer kan vara flera, både inom offentlig och privat sektor, gemensamt är att det skall vara för tjänstemän.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top