Fackförbund för biolog

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Biologer kan inneha många olika yrkesroller, vetenskapen biologi är vetenskapen om det levande. Man kan vara marinbiolog, ekolog, eller fysiolog för att nämna några. En biolog jobbar med att analysera, förklara och åtgärda biologiska problem. Exempelvis kan det handla om varför en viss population i en viss biotop minskar i antal eller försvinner. Ett vanligt arbetsfält kan vara inom naturvård, miljöskydd eller sanering. Många arbetar som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin. Behovet finns också inom offentlig sektor med tillsyn av olika verksamheter, då arbetar man på länsstyrelsen eller andra myndigheter. Biologer driver ibland egna bolag som miljökonsulter. Du som biolog kan alltså både vara tjänsteman inom offentlig sektor och privat sektor, samt driva eget. Utgå från din situation när du ansöker om medlemskap i fackförbund som passar biologer.

Lämpliga fackförbund

Snittlöner biolog

Snittlön Växt- och djurbiologer

  • Män 2021: 35700/mån
  • Kvinnor 2021: 36400/mån
  • Medel 2021: 36100/mån
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.