Fackförbund för biolog

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Över 700 000 medlemmar

Inkomstförsäkring ingår

Även egenföretagare & chefer

Artikelns innehåll - Klicka för att gå ner till önskad rubrik

Biologer kan inneha många olika yrkesroller, vetenskapen biologi är vetenskapen om det levande. Man kan vara marinbiolog, ekolog, eller fysiolog för att nämna några. En biolog jobbar med att analysera, förklara och åtgärda biologiska problem. Exempelvis kan det handla om varför en viss population i en viss biotop minskar i antal eller försvinner. Ett vanligt arbetsfält kan vara inom naturvård, miljöskydd eller sanering. Många arbetar som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin. Behovet finns också inom offentlig sektor med tillsyn av olika verksamheter, då arbetar man på länsstyrelsen eller andra myndigheter. Biologer driver ibland egna bolag som miljökonsulter. Du som biolog kan alltså både vara tjänsteman inom offentlig sektor och privat sektor, samt driva eget. Utgå från din situation när du ansöker om medlemskap i fackförbund som passar biologer.

Lämpliga fackförbund

Snittlöner biolog

Snittlön Växt- och djurbiologer

  • Män 2019: 33100/mån
  • Kvinnor 2019: 35300/mån
  • Medel 2019: 34200/mån
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Vid studier kostar medlemskapet enbart 100 kr för hela studietiden. Det ingår också inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad.