Sveriges Tandläkarförbund

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Sveriges Tandläkarförbund är ett facket för dig med svensk legitimation och är anställd, har egen verksamhet, är lärare eller är studerande. Du kan också vara medlem som pensionär. Beroende på vilken tjänsteform du har så söker du medlemskap i en av förbundets fyra riksföreningar; Tandläkare-egen verksamhet, Tjänstetandläkarna (anställd i privat eller offentlig verksamhet), Sveriges Odontologiska Lärare eller Studerandeföreningen. Du kan ansöka om medlemskap på Tandläkarförbundets sida och på de enskilda föreningarnas hemsida.

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken riksförening/medlemsorganisation du tillhör. Tandläkare med egen verksamhet betalar 358 kr/mån. Tjänstetandläkare betalar olika avgifter beroende på vilken lokalavdelning man tillhör. Spannet ligger mellan 390 kr/mån och 436 kr/mån. Odontologiska lärare betalar medlemsavgift till SULF, Sveriges universitetslärarförbund. SULF är anslutet till Saco. Avgiften beror på om du arbetar 50 % eller 100 % som lärare. Arbetar du heltid är avgiften 371 kr om du tillhör Sveriges Odontologiska lärare och 390 kr om du är anställd tandläkare. Mer information om dubbelsanslutning och medlemsavgifter finns på www.sulf.se.
Sveriges Tandläkarförbund har Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA som a-kassa. Avgift 90 kr/mån.
Studerande betalar 50 kr per termin. De första sex månaderna efter legitimering betalar du halv medlemsavgift. Du har reducerad avgift som pensionär och vid andra omständigheter som arbetslöshet till exempel.

Tandläkarförbundet

Du blir automatisk medlem i Tandläkarförbundet om du söker medlemskap till någon av föreningarna. Då får du ta del av:

 • Reducerad avgift till Odontologisk Riksstämma.
 • Efterutbildning och kurser av erkänt hög kvalitet till medlemspris.
 • Tandläkartidningen 15 nr/år, gratis.
 • Swedish Dental Journal, 4 nr/år, gratis.
 • Skriftserien Kunskap & kvalitet.
 • Stöd vid anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
 • Kamrathjälp – ekonomiskt stöd vid kriser i livet från en stiftelse.
 • Samtalsstöd, kollegor att tala med om problem som påverkar yrkesutövningen.

Tandläkare-egen verksamhet

Om du tillhör Tandläkare-egen verksamhet får du samma fördelar som Saco erbjuder egen företagare. Se www.saco.se. Du får bland annat även följande medlemsförmåner:

 • Lägre pris på kurser och avgift till Odontologisk riksstämma
 • Nyhetsbrev till din e-post
 • Stöd i arbetsrelaterade frågor
 • Billigare bolån via avtal mellan Saco och SEB
 • Ta del av Saco:s verksamhet för egenföretagare och chefer

Tjänstetandläkarna

Inkomstförsäkring; från årsskiftet 2014/2015 får du automatiskt en inkomstförsäkring om du drabbas av arbetslöshet. Försäkringen kompletterar a-kasseersättningen upp till 80 % av din lön upp till 80 000 kr/mån i 120 dagar. Villkoret är att du betalar avgiften till a-kassan och har varit medlem i Tjänstetandläkarna de senaste 12 månaderna före arbetslösheten. Kollektivavtal sluts med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Pacta, SAV och KFO. Kollektivavtalet reglerar bland annat hur lönesättning ska gå till, inte själva lönen. Har din arbetsgivare inte kollektivavtal får ett enskilt avtal skrivas. Är du anställd hos landsting/region eller kommun ingår försäkring vid sjukdom, skada eller dödsfall i kollektivavtalet. Förutom de förmåner som Tandläkarförbundet erbjuder (se ovan) kan du ta del av:

 • Möjlighet att hyra fritidshus med förmånlig hyra i Sverige och utomlands
 • Försäkringar med reducerad kostnad för premier. Tjänstetandläkarna har avtal med IF och Folksam. Hos Folksam finns gruppförsäkringar, vissa är avgiftsfria de tre första månaderna, sedan avgör du om du vill fortsätta och betala premien själv.
 • Medlemslån; du kan teckna medlemslån med förmånliga premier. Det finns också möjlighet att teckna billigare bolån hos SEB.
 • Tjänstetandläkarna har 23 lokalavdelningar och en nationell avdelning för medlemmar anställda inom enskild sektor.

Studerandeföreningen

Du får ta del av Tandläkarförbundets erbjudanden (se ovan). Förutom det har du möjlighet att teckna studerandeförsäkring, du kan få coachning och stöd när du söker arbete och tillgång till Sacos Lönestatistik. Det finns en studerandeförening vid varje utbildningsort.

Tandläkarförbundet har 7 500 enskilda medlemmar som organiseras i de olika riksföreningarna. Sveriges Tandläkarförbund är en facklig medlemsorganisation i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Tandläkarförbundet tillhör även FDI, World Dental Federation samt är medlem i Council of European Dentists (CED). Tandläkarförbundet leds av en styrelse. Tandläkarförbundet och riksföreningarna arbetar tillsammans med tandläkarnas och tandvårdens intressen som utbildning och forskning, personalförsörjning, etik, hälsofrågor och kvalitet. Internationellt representeras tandläkarna av Tandläkarförbundet.

Sveriges Tandläkarförbund är facket för:

 • Tjänstemän inom den privata sektorn.
 • Egenföretagare.
 • Studenter.

Besök Sveriges Tandläkarförbund

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.