Säljarnas

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Säljarnas är fackförbundet för dig som jobbar med försäljning eller marknadsföring. Du kan vara anställd, företagare eller studerande. Du kan också kvarstå som medlem efter pensionering.

Medlemsavgiften är 349 kr/mån och är inte inkomstberoende utan är en fast avgift. Ett studerandemedlemskap kostar 49 kr/mån. Du kan få en reducerad avgift om du som är aktiv medlem inte arbetat på grund av arbetslöshet, föräldraskap eller sjukdom. Medlemsavgiften i Säljarnas a-kassa är 155 kr/mån och faktureras separat från medlemsavgiften.

För medlemsavgiften får du:

 • Tillgång (kostnadsfritt) till jurist om du som anställd hamnat i konflikt eller tvist med din arbetsgivare om till exempel lön, arbetsvillkor eller avtal. Du kan också få juristhjälp om du är egen företagare.
 • Inkomstförsäkring som kan ge ersättning upp till ca 80 procent av en månadsinkomst på 50 000 kronor i upp till 60 ersättningsdagar (cirka 3 månader) vid ofrivillig arbetslöshet. Medlemskap i a-kassan krävs. För att få ersättning vid arbetslöshet får du inte själv ha sagt upp dig utan godtagbart skäl eller blivit uppsagd på grund av otillbörligt uppförande. Du måste också ha varit medlem i Säljarnas de senaste 12 månaderna och fortfarande vara medlem.
 • Du kan även köpa till en tilläggsförsäkring som ger dig 60 extra ersättningsdagar till en premie på 105 kr per månad.
 • Är du ny medlem i facket är du automatiskt ansluten utan kostnad i 3 månader till dessa gruppförsäkringar:
  1. Livförsäkring med ett försäkringsbelopp på 6 prisbasbelopp.
  2. Sjukförsäkring med en månatlig ersättning på 1 000 kr och ett sjukkapital på 6 prisbasbelopp.
  3. Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt med ersättning för kostnader och invaliditetsersättning upp till 30 prisbasbelopp.
 • Hjälp på olika sätt i karriären och i yrkesrollen till exempel säljutbildningar, seminarier och mentorskap. Säljarnas samarbetar med företaget Inhouse. Företaget hjälper bland annat också till med lediga jobb.
 • En rad olika medlemsförmåner och rabatter såsom utbildningar, Eurocard, billigare flygbiljetter inrikes, billigare hotell, förmånliga privata lån och försäkringar och mycket mera.
 • Företagshjälp; ett paket med olika tjänster.
 • Säljarnas har ett Säljaravtal som kollektivavtal. I detta kollektivavtal för säljare innefattas anställda med rörliga lönedelar som till exempel provision och bonus.

Fackförbundet Säljarnas har cirka 5 000 medlemmar. Facket, som också är en yrkesförening, är medlemsstyrt, opolitiskt, demokratiskt och tillhör inte någon centralorganisation. Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning, för närvarande finns nio lokalavdelningar. Lokalavdelningarna väljer ombud till Kongressen som är högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen verkställer Kongressens beslut. Förbundskansliet finns i Stockholm.

Säljarnas är facket för:

 • För dig som jobbar med försäljning eller marknadsföring
 • Studenter.

Besök Säljarnas

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.