Jusek

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

🕪 OBS, Jusek har slagits samman med Civilekonomerna och bildat fackförbundet Akavia. Efter det har Jusek och Civilekonomerna lagt ner.

Jusek är ett fackförbund för dig som är jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Du har minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng (före 1 juli 2007) i juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Studerar du något av dessa ämnen kan du också bli medlem. Du kan också vara egenföretagare. Som pensionär kan du också vara medlem i facket.

Jusek är facket för akademiker inom:

 • Juridik
 • Ekonomi
 • Systemvetenskap
 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Egenföretagare.
 • Studenter.

Besök Jusek

Medlemsavgiften är 251 kr/mån. för dig som tjänar mer än 18 000 kr/mån. För att få ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös måste du vara medlem i a-kassan, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). Medlemsavgiften i AEA är 90 kr/mån. Har du en inkomst som är 18000 kr/mån eller lägre betalar du 149 kr+ 90 kr/mån till AEA. Tjänar du mindre än 9000 kr/mån. är fackavgiften 98 kr/mån. Är du student betalar du 100 kr i medlemsavgift under studietiden. Om du avslutat studierna men inte börjat jobba än ansöker du om medlemskap som yrkesverksam. Du betalar 55 kr/mån det första året och 90 kr/mån till a-kassan. Om du varit yrkesverksam men börjar studera så kan du söka om reducerad avgift. Är du egen företagare betalar du 251 kr/mån och är du delägare i firma betalar du 149 kr/mån. Pensionärer betalar 245 kr per år.

Det här får du för medlemsavgiften:

 • Personlig rådgivning och förhandlingshjälp av ombudsmännen. Det kan gälla löner och anställningsvillkor. Om du hamnar i konflikt eller tvist med din arbetsgivare finns det också förbundsjurister som kan hjälpa dig. Jusek har också en rättsskyddsersättning för de som arbetar med myndighetsutövning och riskerar att åtalas för tjänstefel. Ersättningen täcker då advokatkostnader.
 • Det finns också ett så kallat karriärstöd för medlemmarna. Det omfattar stöd vid planering av karriären och när du söker eller byter jobb eller blir chef eller startar eget.
 • I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring som ger dig ersättning om du blir arbetslös upp till 80 000 kr/mån. i 120 dagar. Du måste då vara medlem i a-kassan och ha arbetat de sista 12 månaderna. Du måste också ha varit medlem i Jusek i 18 månader.
 • Tilläggsförsäkring; de medlemmar som omfattas av Juseks inkomstförsäkring kan teckna en frivillig tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver inkomstförsäkringen.
 • Gruppförsäkring: Om du är ny yrkesverksam medlem i Jusek får du kostnadsfritt en gruppförsäkring i 3 månader. Grundskyddet består av en livförsäkring på fem prisbasbelopp samt olycksfallsförsäkring för hela familjen. Vill du inte fortsätta efter tre månader måste du anmäla det till Jusek.
 • Kollektivavtal; Jusek har kollektivavtal med allmänna anställningsvillkor fram för allt om du är anställd hos statlig eller kommunal arbetsgivare. Är en privat arbetsgivare medlem i en arbetsgivarorganisation så finns normalt också kollektivavtal. Kollektivavtalen skiljer sig åt inom de olika branscherna. De innehåller i regel vilka rättigheter du har som gäller till exempel årlig löneöversyn, olika ersättningar, omställningsskydd vid arbetslöshet och arbetsrelaterade försäkringar. Det kan också finnas annat i avtalen som lokala avdelningar har förhandlat fram med arbetsgivaren till exempel friskvårdsersättningar.
 • Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal behöver anställningsvillkoren regleras i ditt anställningsavtal.

Här hittar du kollektivavtal inom statlig, kommunal och privat sektor.

I medlemsavgiften ingår också olika förmåner och rabatter. Här kan du se några av dessa:

 • Förmånliga person- och sakförsäkringar hos Folksam och Skandia.
 • Kostnadsfria seminarier
 • Stöd vid lönesamtal via lönestatistik och Sacos Lönesök.
 • Rabatter på tidningsprenumerationer och böcker
 • Förmånliga lånevillkor genom samarbete med olika banker.
 • Värvar du en ny medlem sätter facket in 500 kr till en välgörenhetsorganisation.

Jusek har ca 81845 medlemmar. Jusek är partipolitiskt obundet och medlemsstyrt. Jusek är medlem i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, som består av 22 fackliga medlemsförbund. På Juseks hemsida kan du läsa mer om hur Jusek arbetar med frågor som rör arbetsmarknaden, www. jusek.se. Där finns bland annat en vision för Juseks arbete och flera olika program- dokument. Förutom dessa finns en lista med 16 punkter som beskriver vilka frågor som är viktiga och som Jusek arbetar med:

 1. Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv.
 2. Studenter ska ges goda studievillkor.
 3. Lön efter ansvar och prestation.
 4. Kontinuerlig kompetensutveckling
 5. Underlätta rörligheten på arbetsmarknaden.
 6. Ett hållbart arbetsliv.
 7. Ett jämställt arbetsliv.
 8. Ge förutsättningar för karriär på lika villkor.
 9. Ta tillvara invandrarakademikers kompetens.
 10. Välfärdssystem för alla.
 11. Förbättra samhällets stöd till arbetslösa akademiker.
 12. Underlätta omställning i arbetslivet.
 13. Alternativa karriärvägar
 14. Skapa tydliga chefs- och ledarroller.
 15. En offentlig sektor i medborgarnas tjänst.

Jusek har 19 olika bransch- och yrkessektioner. Som medlem tillhör du någon av dessa sektioner. Det finns advokatsektion, bank och försäkringsbolag, domstolssektion, IT-sektion och länsstyrelsesektion för att nämna några. Sektionerna har en medlemsvald styrelse. Fullmäktige är Juseks högsta beslutande organ. Det är sektionerna som utser representanter till fullmäktige. Sektionerna arbetar för dig och dina intressen och samarbetar med den lokala avdelningen. Den lokala avdelningen är länken mellan arbetsgivaren och dig som medlem. Här finns fackligt förtroendevalda som är insatta i lagar och avtal och förhållandena hos arbetsgivaren.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.